Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2016

Rô-ma 6:1-11
Bước Thứ Hai Đến Chiến Thắng

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 6:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “coi” trong câu 11 có ý nghĩa gì? Chúa dạy chúng ta hãy “coi” điều gì? Việc “coi” như vậy có ý nghĩa thực tiễn nào trong cuốc sống?

Bước thứ hai chúng ta cần có để chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh là “coi.” Đây là bước để biến những điều chúng ta biết trong ý nghĩ trở thành kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi và sống lại với Đấng Christ. Bây giờ hãy “coi,” “xem,” hay “kể” điều ấy như là sự thật. Từ “coi” ở đây là một từ dùng cho kế toán, tức là “ghi vào sổ,” hay “cho vào trương mục.” Giống như khi chúng ta đến ngân hàng để ký gửi $1000, ngân hàng sẽ ghi thêm vào phần thu trong trương mục của chúng ta là $1000. Sau đó, nếu muốn rút $500 để chi dùng, thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được số tiền ấy. Như vậy, sau khi số tiền đã được “ghi vào sổ” rồi, chúng ta có quyền sử dụng số tiền ấy mà không sợ thâm hụt. Cũng vậy, Chúa phán rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi, và chúng ta đã sống lại với Đấng Christ. Đây là sự thật. Vậy, hãy ghi vào sổ thu thuộc linh của chúng ta sự thật này, và chúng ta có thể vững tâm sống với sự thật đó.

“Coi” ở đây không phải là “kêu đòi” một lời hứa. “Coi” cũng không phải là giả vờ như là sự thật điều mình biết là không thật. Chữ “coi” theo đúng nghĩa là tin rằng những gì Chúa phán, Chúa làm thì Ngài thật sự đã làm điều ấy rồi. Chúng ta có thể xây dựng đời chúng ta trên nền tảng ấy. Như lịch sử thế giới được phân chia thành hay thời kỳ: Trước Công Nguyên (TC) và Sau Công Nguyên (SC), lịch sử cuộc đời chúng ta cũng được chia thành hai: “TC” nghĩa là trước khi tin Chúa, chúng ta là một nô lệ của tội lỗi; và “SC” nghĩa là sau khi tin Chúa, chúng ta là người tự do trong Chúa Giê-xu. Hãy ghi nhận đây là sự thật và hãy sống với thực trạng này.

Vào năm 1974, ông Hiroo Onoda, một lính Nhật từng tham gia Đệ Nhị Thế Chiến đã ra khỏi nơi ẩn núp trong rừng sâu của đảo Lubang, nước Phi Luật Tân để trở về Nhật. Cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, nhưng ông Onoda không tin, không “coi” đó là sự thật, nên ông đã sống một cuộc đời trốn tránh, kham khổ của một người lính lạc đơn vị, trong rừng sâu suốt 29 năm dài. Kết quả cuộc chiến thuộc linh với tội lỗi của chúng ta đã được định đoạt từ hai ngàn năm trước và chúng ta được ở về bên thắng cuộc. Tội lỗi đã đầu hàng tại thập tự giá. Chiến thắng đã thuộc về Chúa Giê-xu và những người tin Ngài. Tuy nhiên, nhiều con cái của Chúa không tin, hay không “coi” đó là sự thật, cho nên vẫn còn tiếp tục sống như một người còn trong cuộc chiến, bất phân thắng bại, hay tệ hơn nữa là người ở bên thua cuộc. Bạn đã biết mình cùng chiến thắng với Chúa Giê-xu trong cuộc chiến với tội lỗi hay chưa? Hãy tin chắc điều đó và sống như một người ở bên thắng cuộc.

Lạy Chúa, xin cho con khắc ghi vào tâm khảm mình chân lý rằng, “trong Ngài con đã chiến thắng.” Xin cho con thật sự sống hiệu nghiệm với niềm tin vững chắc này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Giăng.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top