Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2016


Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2016

Rô-ma 6:1-11
Bước Đầu Đến Chiến Thắng

“Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài sao?” (Rô-ma 6:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Hằng ngày con dân Chúa phải đối diện với những thách thức nào trên con đường theo Chúa? Rô-ma 6:3-6 cho chúng ta biết những điều gì Chúa đã làm cho chúng ta qua thập tự giá? Những điều Chúa làm giúp chúng ta thế nào trong việc chiến thắng những cám dỗ hằng ngày?

Trong cuộc chiến đấu với cám dỗ thử thách mỗi ngày, nhiều khi chúng ta thất bại, nhưng thất bại này không khiến chúng ta mất sự cứu rỗi. Đây là tiến trình nên thánh mà con cái Chúa phải trải qua. Sách Rô-ma 6:8-14 trình bày ba bước để chúng ta chiến thắng tội lỗi. Bước đầu tiên là cần phải “biết.” Nhiều người thất bại vì không biết. Chúa dạy rằng: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Sa-tan luôn tìm cách giữ chúng ta trong tăm tối, ngăn cản chúng ta hiểu biết chân lý, khiến cho chúng ta bất lực. Muốn chiến thắng, trước hết chúng ta cần biết một số lẽ đạo căn bản. Rô-ma 6:1-10 chỉ ra ba mối quan hệ thuộc linh giúp chúng ta nắm phần chiến thắng trong trận chiến thuộc linh:

Với Chúa: Chúng ta đã cùng chịu đóng đinh với Đấng Christ (câu 2); cùng chôn với Ngài (câu 3); cùng sống lại với Ngài (câu 4); và cùng hiệp một với Ngài (câu 5). Thập tự giá của Chúa Giê-xu là một biến cố linh nghiệm xuyên thời gian và không gian để liên hiệp tất cả những người tin kính Chúa. Chúng ta đã hiệp một với Chúa Giê-xu trong sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Ngài. Tất cả những thực tại này được bày tỏ qua lễ báp-tem. Những gì Chúa trải nghiệm trở thành những trải nghiệm của mỗi chúng ta. Cùng với Đấng Christ, chúng ta đã chết, đã bị chôn, và đã sống lại. Đây là những sự thật chắc chắn.

Với tội lỗi: Đối với tội lỗi, chúng ta là những người đã chết (“Chúng ta đã chết về tội lỗi” câu 2), những người không còn bị tội lỗi cai trị nữa (“Vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi” câu 7). Đây là kết quả của việc hiệp một với Đấng Christ. Tội lỗi và cám dỗ vẫn còn, vẫn sống, nhưng đối với chúng, chúng ta là người đã chết, chúng không có quyền thống trị chúng ta nữa.

Với sự sống: Chúng ta có một sự sống mới (câu 4), sự sống phục sinh (câu 5, 8-10). Câu 4 ghi: “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Chữ “mới” ở đây không phải là mới vì được sửa chữa, được tu bổ, mà là mới hoàn toàn. Chúng ta nhận được sự sống hoàn toàn mới. Ấy là sự sống phục sinh, sự sống của Đức Chúa Trời truyền vào chúng ta. Câu 5 ghi: “Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.” Chúng ta có sự sống phục sinh của Chúa ở trong mình, dù có khi chúng ta không cảm thấy như vậy. Tâm trạng của chúng ta có khi thay đổi, nhưng sự sống của Chúa ở trong chúng ta là sự thật. Để chiến thắng trong trận chiến thuộc linh, bước đầu tiên chúng ta cần có là biết những chân lý về những gì Chúa đã làm cho chúng ta qua thập tự giá.

Cảm tạ Chúa cho con có Lời Ngài để con có thể hiểu biết chân lý về Chúa và về chính con sau khi đã tin nhận Ngài. Xin cho con không bị giao động bởi những cảm xúc nhất thời nhưng chỉ dựa vào chân lý của Ngài trong Kinh Thánh để sống đắc thắng mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top