Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016

Ma-thi-ơ 27:32-56
Chúa Bị Đóng Đinh

“Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng nhạo Ngài” (câu 41).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến Chúa bị đóng đinh đã có những nhận định thế nào? Tại sao các thầy tế lễ cả và và các thầy thông giáo theo Chúa ra tới pháp trường? Họ đã mỉa mai Chúa ra sao? Bạn có nhận định gì về những nhà lãnh đạo tôn giáo này?

Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, có nhiều thành phần chứng kiến và cũng có lắm nhận định khác nhau về Ngài. Những khách qua đường thì nhục mạ, nhạo báng Chúa (câu 39, 40). Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thì mỉa mai Chúa (câu 41-43). Hai tên cướp bị đóng đinh chung với Chúa cũng hùa theo mà nhiếc móc Ngài (câu 44), nhưng sau đó có một người nghĩ lại, ăn năn và được cứu (Lu-ca 23:39-43). Nhiều người hiếu kỳ đứng xem thì có những ý kiến vô thưởng vô phạt (câu 47-50). Những phụ nữ theo phục vụ Chúa thì đứng xa xa (câu 55, 56). Viên Đội trưởng và các lính canh khi chứng kiến những gì xảy ra lúc Chúa tắt thở thì kinh hãi nói rằng: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời” (câu 54).

Trong những thành phần trên, chúng ta lưu ý nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ là những người bắt Chúa, vu cáo Chúa, đòi cho kỳ được phải xử tử Chúa, và rồi họ mãn nguyện khi theo đến tận pháp trường chứng kiến Chúa bị đóng đinh. Đã vậy, họ còn mỉa mai với những lời bình luận cay độc khi thấy Chúa chịu đau đớn trên cây thập tự nữa. Điều đáng nói là họ đã dùng cả Lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 22:8 để chế nhạo Chúa (câu 43). Những nhà lãnh đạo tôn giáo này không biết rằng vì Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời nên Ngài không thể xuống khỏi cây thập tự. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên Ngài không giải cứu Chúa Giê-xu trong giờ này. Ngôi Hai Đức Chúa Trời không tự cứu mình trong hiện tại để có thể cứu nhiều người trong tương lai. Họ đang phá hủy “Đền Thờ của Đức Chúa Trời” và chỉ trong ba ngày sau, họ sẽ chứng kiến “Đền Thờ” được xây dựng qua sự sống lại của Chúa Giê-xu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo này đang sống trong sự mù quáng thuộc linh bởi lòng kiêu ngạo đã lên tới tột đỉnh. Họ vẫn còn tiếp tục giữ chức vụ của mình nhưng đúng như Lời Chúa Giê-xu đã phán nhiều lần trong Ma-thi-ơ 23: “Khốn cho các ngươi!” Chức vụ không cứu được họ nếu chính họ không chịu ăn năn.

Ngày nay, Chúa dùng chúng ta qua nhiều chức vụ khác nhau trong Hội Thánh, xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng chức vụ là để phục vụ như Chúa đã nêu gương (Ma-thi-ơ 20:28). Nếu ai đặt nền tảng đức tin của mình trên chức vụ thì coi chừng sự chết của Chúa Giê-xu sẽ không có ảnh hưởng tốt nào trên đời sống của mình cả.

Sự chết của Chúa ảnh hưởng thế nào trên chức vụ và cuộc sống của bạn?

Tạ ơn Chúa đã chịu chết để con được sống. Xin Chúa cho con dù ở trong cương vị nào cũng hết lòng phục vụ Chúa và rao truyền sự chết của Ngài đến cho nhiều người.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 42-43.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top