Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016

Ma-thi-ơ 26:57-68
Trước Tòa Thầy Cả Cai-phe

“Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài,cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả” (câu 59, 60).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bắt Chúa, họ giải Ngài đi đâu? Tại tòa Cai-phe, họ đã dùng những thủ đoạn gì để kết tội Chúa? Tại sao họ muốn giết Chúa? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì?

Sau khi đã bắt Chúa Giê-xu, binh lính giải Ngài đến nhà ông An-ne để thẩm vấn lúc chiều tối; sau đó họ đem Ngài đến nhà Thầy Cả Thượng phẩm Cai-phe. Tại đó, đã có các thầy thông giáo và các trưởng lão họp lại đông đủ. Đây là thành phần của Tòa Công Luận, cơ quan quyền lực nhất của Do Thái. Họ xét xử Chúa ngay trong đêm vì muốn giết Chúa trước ngày Sa-bát, tức trong vòng 24 giờ tới.

Đây là vụ xét xử kỳ lạ nhất, vì muốn giết Chúa mà họ đã nhóm họp ban đêm, rồi chuẩn bị sẵn nhiều người theo phe họ để làm chứng dối (vì theo luật Do Thái, phải có ít nhất hai người trở lên làm chứng thì mới có giá trị). Tuy nhiên, do phải nói dối nên họ lúng túng không tìm được bằng chứng nào. Cuối cùng có hai người nói: “Người này đã nói: Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày” (Giăng 2:19). Thế nhưng có lẽ lời chứng này cũng chưa đủ để kết tội, mà Chúa thì cứ làm thinh không trả lời. Đến khi ông Cai-phe hỏi Chúa có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng, thì Ngài mới nói: “Thật như lời; vả lại, Ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.” Căn cứ vào đó họ kết án Chúa phạm thượng để tuyên bố Chúa đáng phải chết (Lê-vi Ký 24:16).

Do căm thù Chúa đã nhiều lần vạch trần tội lỗi của những người lãnh đạo tôn giáo nên họ đã tranh thủ bắt Chúa, kết bè đảng với những thành phần dối trá, tổ chức họp để làm chứng gian, tìm mọi cách gài bẫy Chúa để đưa Ngài vào khung án tử hình. Do muốn bảo vệ và che giấu sai trái của mình, những lãnh đạo tôn giáo này đã tìm mọi cách triệt hạ Chúa, nhưng họ quên rằng không ai có thể che giấu được Đức Chúa Trời, thủ đoạn đê hèn của họ vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay!

Mùa Thương Khó năm nay, chúng ta ôn lại bài học này để nhắc nhở chính mình phải sống chân chính trước mặt Chúa, biết ăn năn thay vì tìm cách triệt hạ người khác để che giấu sai phạm của mình. Vì đó là cách sống không vui lòng Chúa và chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề.

Có khi nào bạn cố che giấu tội lỗi mình bằng một cách nào đó không? Bạn nghĩ Chúa biết không?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lúc con không chịu ăn năn mà cứ tìm cách quanh co che giấu tội lỗi. Xin cho con biết run sợ khi học bài học này vì biết rằng Chúa là Đấng Toàn Tri.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top