Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016

Ma-thi-ơ 26:36-50
Nụ Hôn Bán Chúa

“Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài” (câu 48, 49).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu có biết trước ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Chúa hay không? Tại sao Ngài chọn ông vào nhóm 12 sứ đồ? Ông Giu-đa quyết định bán Chúa bằng nụ hôn cho thấy ông là người như thế nào? Khi nào nếp sống chúng ta giống như ông Giu-đa?

Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một nhân vật khó quên khi bước vào mùa Thương Khó. Là một trong mười hai sứ đồ của Chúa; giữ chức vụ “thủ quỹ” của nhóm (Giăng 13:29); được Chúa ban thẩm quyền đuổi quỷ và trị bệnh (Ma-thi-ơ 10:1); được Chúa ban quyền năng và sai đi (Mác 6:7)… nhiều người đã tự hỏi không hiểu Chúa có biết ông Giu-đa sẽ phản Ngài không, và nếu biết thì Ngài có làm gì để giúp cho ông Giu-đa đừng phạm tội không, hay Ngài cứ để mặc cho ông Giu-đa đi trên con đường đã định sẵn? Chúa

Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài biết trước ai là người phản Ngài từ lúc ban đầu (Giăng 6:64), vì vậy chúng ta có thể nói rằng việc Chúa chọn ông Giu-đa vào nhóm 12 sứ đồ, ngoài việc Ngài yêu ông, muốn giúp cho ông có cơ hội để ăn năn khi gần gũi với Chúa thì có lẽ không còn lý do nào khác. Thế nhưng thật đáng buồn, sau nhiều lần gián tiếp hoặc trực tiếp cảnh báo, ông Giu-đa vẫn cứng lòng, cho đến ngày ông quyết định bán Chúa bằng ba mươi nén bạc.

Câu 48, 49 cho biết ông Giu-đa dùng nụ hôn để làm dấu hiệu cho lính của thầy tế lễ cả và các trưởng lão bắt Chúa. Hai từ “hôn” trong hai câu này trong nguyên văn Hy Lạp là hai từ khác nhau. Từ “hôn” trong câu 48 là phileo, có nghĩa là cái hôn yêu thương; còn từ “hôn” trong câu 49 là từ kataphileo, có từ gốc là phileo nhưng thêm tiếp đầu ngữ kata là trọn vẹn, nên kataphileo có nghĩa là nụ hôn thắm thiết. Ông Giu-đa đã dùng nụ hôn nồng nàn, tha thiết, trọn vẹn để bán Chúa. Ông đã che giấu hành vi bất trung, phản bội dưới nụ hôn đẹp đẽ, nồng nàn!

Chắc chắn không ai muốn nhận nụ hôn như của ông Giu-đa, cũng không ai muốn mình hôn Chúa như vậy. Tuy nhiên, trong cuộc sống theo Chúa lắm khi chúng ta cũng có lần che giấu sự giả hình bằng những hình thức bề ngoài hoa mỹ, đến nỗi Chúa Giê-xu đã buồn mà nói: “Dân này lấy môi miếng thờ kính Ta; Nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8). Bước vào Mùa Thương Khó Phục Sinh năm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta xét lại mình xem có khi nào hình ảnh nụ hôn Giu-đa đang ẩn giấu trong ta chăng? Hãy ăn năn thống hối với Chúa ngay hôm nay.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã nhắc con hình ảnh nụ hôn bán Chúa của ông Giu-đa. Đôi khi chính con cũng có cách sống giả hình với Chúa, với anh chị em con, xin Chúa tha thứ cho con. Con xin ăn năn và quyết tâm thay đổi trong giờ này.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top