Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016

Giô-na 4:1-11
Ai Đáng Được Cứu?

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 5, Tiên tri Giô-na ngồi và mong đợi điều gì xảy đến cho thành Ni-ni-ve? Theo Tiên tri Giô-na thì muốn được cứu, con người phải có những tiêu chuẩn nào? Chúa đã dạy Tiên tri Giô-na bài học gì? Bạn áp dụng bài học này trong công tác rao giảng Tin Mừng thế nào?

“Ni-ni-ve không đáng được cứu” đó là định kiến của Tiên tri Giô-na. Nhưng Chúa đã thương xót, tha thứNi-ni-ve khiến Tiên tri Giô-na nổi giận. Nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ diễn tả cơn giận của Tiên tri Giô-na là “Giô-na giận, rất giận, vì ông rất nóng giận.” Ông giận đến mức muốn được chết. Tiên tri Giô-na thấy Chúa không công bằng. Tại sao gian ác, tội lỗi như Ni-ni-ve lại được tha thứ? Ni-ni-ve là kẻ thù của Ít-ra-ên. Ni-ni-ve hiện hữu, cường thịnh là hiểm họa cho sự tồn vong của Ít-ra-ên. Lẽ nào Chúa lại yêu Ni-ni-ve hơn Ít-ra-ên sao? Tiên tri Giô-na cho rằng Ni-ni-ve không đạt tiêu chuẩn tối thiểu để được tha thứ, cũng không có lý do để Chúa yêu, nên cần phải bị tiêu diệt. Ông tin lý do của mình là hợp lý, tiêu chuẩn của mình là chính xác, và nghĩ rằng Chúa sẽ đồng ý với ông nên ông ra ngoài thành ngồi đợi Chúa làm điều Ngài đáng phải làm.

Chúa đã dùng dây dưa, con sâu, mặt trời, cơn gió nóng để dạy Tiên tri Giô-na điều quan trọng nhất: Chính Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã sáng tạo nên tất cả nên Ngài yêu tất cả nhân loại và Ngài ban ơn tha thứ cho mọi người.

“Đến với mọi người” là tôn chỉ của người ra đi chia sẻ Tin Mừng. Trong thực tế, bằng cách này hay cách khác, không cố ý nhưng chúng ta thường tự đặt những tiêu chuẩn, giới hạn về người mà chúng ta chia sẻ Tin Mừng. Chúng ta dễ có những suy nghĩ đây là những người nên tập trung vì họ là người mới tiếp xúc. Đó là những người không nên lưu ý vì họ hay thắc mắc, bắt bẻ. Đó là người không cần phải chia sẻ nữa vì họ đã nhiều lần được nghe Tin Mừng và cũng có đáp ứng nhưng sau đó đời sống không thay đổi. Đó là những người không thể tin được, vì họ chuyên bức hại Tin Lành…

Chúa dựng nên tất cả. Chúa yêu tất cả. Chúa muốn cứu tất cả. Vì vậy chúng ta phải trung tín chia sẻ Tin Mừng cho mọi người. Việc còn lại là việc của Chúa Thánh Linh hành động trong lòng người nghe thuyết phục họ ăn năn và tiếp nhận ơn cứu rỗi.

Bạn có tránh né việc chia sẻ Tin Mừng cho một đối tượng nào không? Xin Chúa giúp bạn có thể can đảm, trung tín, dạn dĩ chia sẻ Tin Mừng cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con có những định kiến sai lầm trong công tác chứng đạo. Xin giúp con cứ trung tín chia sẻ Tin Mừng cho mọi người và tin cậy Chúa Thánh Linh hành động khiến người nghe ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top