Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016

Giô-na 4:1-11
Tôn Chúa Làm Chủ

“Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Tiên tri Giô-na giận Chúa, ông cầu xin điều gì? Theo bạn tại sao Tiên tri Giô-na giận Chúa? Người tôn Chúa làm chủ là người sống như thế nào?

Từ đầu sách Giô-na, thái độ của Tiên tri Giô-na đối với Ni-ni-ve chỉ là tiêu cực và tiêu cực ngày càng nặng hơn. Tiên tri Giô-na đã bỏ trốn để khỏi phải đến Ni-ni-ve. Khi phải đến Ni-ni-ve thì ông công bố sự hủy diệt Ni-ni-ve thay vì kêu gọi Ni-ni-ve ăn năn tội. Và khi Ni-ni-ve được Chúa thương xót thì Tiên tri Giô-na xin được chết. Với Tiên tri Giô-na, tiếp tục sống và chứng kiến Ni-ni-ve không bị hủy diệt là nỗi khốn khổ mà nếu so sánh với cái chết thì cái chết dễ chịu hơn. Tại sao Tiên tri Giô-na lại có thái độ này?

Phân đoạn Kinh Thánh trong II Các Vua 8:7-15 ghi lại câu chuyện tương tự như hoàn cảnh của Tiên tri Giô-na. Trước Tiên tri Giô-na, Chúa đã dùng Tiên tri Ê-li-sê để nói tiên tri việc vị quan Ha-xa-ên sẽ làm vua, và quan trọng hơn, vị Vua Ha-xa-ên này sau đó sẽ tiến đánh đất nước Ít-ra-ên, phá hủy nhiều thành phố, giết hại dân. Chính con người Ha-xa-ên được Tiên tri Ê-li-sê nói tiên tri lúc này, về sau đem sự hủy diệt, chết chóc, đau thương, mất mát đến cho dân của Chúa. Tiên tri Ê-li-sê đã khóc khi vâng lời Chúa nói tiên tri về Vua Ha-xa-ên.

Đến thời kỳ của Tiên tri Giô-na thì kẻ thù của dân Chúa là Ni-ni-ve. Tiên tri Giô-na không muốn chức vụ của mình được Chúa sử dụng để kẻ thù của dân tộc mình được Chúa thương xót, chúc phước và hưng thịnh. Khác với Tiên tri Ê-li-sê, Tiên tri Giô-na đã tôn Chúa làm Chủ cho đến khi Chúa sai ông đi đến Ni-ni-ve thì ông bỏ trốn.

Mục đích của người ra đi nói về Chúa cho người chưa biết Ngài là để giúp họ tin Chúa và tôn Chúa Cứu Thế làm Chủ đời sống. Nhưng thật khó để thuyết phục người chưa tin tôn Chúa làm Chủ khi chính chúng ta là người ra đi cũng chưa thật sự tôn Chúa làm Chủ. Tôn Chúa làm Chủ đòi hỏi sự vâng phục Chúa hoàn toàn, trong mọi hoàn cảnh. Tôn Chúa làm Chủ là vâng lời thi hành mệnh lệnh của Chúa lúc vui cũng như lúc buồn, trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh, lúc được mạnh khỏe cũng như khi bị ốm đau, lúc rộng rãi cũng như lúc thiếu thốn, khi được ủng hộ cũng như khi bị chống đối, lúc được Chúa giải thích tỏ tường cũng như lúc không hiểu việc Chúa đang thực hiện. Tôn Chúa làm Chủ là sống với tâm nguyện “không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn” (Mác 14:36).

Chúng ta cần ra đi nói về Chúa cho người chưa tin để giúp họ quyết định tin Chúa và sống với quyết định tôn Chúa làm Chủ đời sống. Nhưng để có thể mời gọi người khác quyết định tôn Chúa làm Chủ thì trước tiên chính chúng ta, là những người ra đi nói về Chúa, cần phải sống với quyết định đó.

Bạn có đang thật sự tôn Chúa làm Chủ cuộc đời mình cách trọn vẹn không?

Lạy Chúa, xin Ngài giúp chúng con sống với quyết định tôn Chúa làm Chủ đời mình để đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người và đem ảnh hưởng của đạo Chúa vào xã hội.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top