Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016

Giăng 7:44-53
Tinh Thần Đầy Tớ

“Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời nói của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si trong phân đoạn này cho thấy họ là người như thế nào? Họ đang lãnh đạo trong tinh thần nào? Chúa Giê-xu dạy môn đệ thế nào về tinh thần phục vụ (Mác 10:42-45)? Theo bạn, thế nào là phục vụ trong tinh thần đầy tớ?

Khi thấy những người lính họ sai đi bắt Chúa (câu 32) trở về tay không, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si vô cùng tức giận hạch sách chúng: “Sao các ngươi không điệu người đến?” Họ báo cáo rằng chưa bao giờ nghe ai giảng dạy như Chúa cả. Những người Pha-ri-si tiếp tục nạt nộ họ rằng, bộ các người cũng bị lừa dối sao? Các ngươi có thấy người Pha-ri-si nào tin người đó chăng? Đây là lời phát ngôn hết sức kiêu ngạo và bừa bãi, vì trước mặt họ là một người Pha-ri-si tên Ni-cô-đem đã tin Chúa! Hơn nữa, họ tự coi mình như là “trung tâm của vũ trụ,” bắt người khác phải theo ý mình; nếu mình không tin thì không ai được phép tin! Rồi họ nói một câu hết sức xấc xược: “Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa!” Họ rủa “lũ dân này” không biết luật nhưng chính họ lại bị ông Ni-cô-đem vạch trần họ đang làm sai luật (câu 50, 51). Tuy đã bí lối nhưng họ vẫn ngoan cố không tự nhận mình sai, mà còn tiếp tục chống chế: “Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết.” Dù họ biết rất rõ rằng Tiên tri Giô-na là người Ga-li-lê mà vẫn phát ngôn cẩu thả như vậy. Đúng là giọng điệu của người tự cho mình có quyền lực!

Các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si là những thành phần lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, thay vì phục vụ bầy chiên trong tinh thần đầy tớ thì họ lại dùng quyền thế để trị dân, lấy quyền uy để trấn áp. Chúa Giê-xu đã dạy môn đệ phải phục vụ trong tinh thần đầy tớ như sau: “Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người” (Mác 10:43-44). Sứ đồ Phao-lô đã sống theo lời dạy của Chúa khi ông nói: “Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa; và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Giê-xu” (II Cô-rinh-tô 4:5 BTTHĐ). Khi tự cho mình là người quyền lực thì sẽ lãnh đạo trong tinh thần giai cấp; ngược lại khi ý thức mình là người phục vụ thì sẽ lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ.

Bạn có đang sống theo đúng tinh thần mình “là đầy tớ của anh em” không?

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm cung, hết lòng phục vụ bầy chiên dù lớn hay nhỏ mà Chúa đang giao phó cho con. Xin giúp con luôn phục vụ trong tinh thần đầy tớ.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top