Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016

Giăng 7:37-39
Sông Nước Hằng Sống

“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (câu 37, 38).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã công bố điều gì trong ngày cuối cùng của kỳ Lễ Lều Tạm? Ai là người nhận được nguồn của Sông Nước Hằng Sống? Ngày nay, chúng ta cần làm gì để nhận được Nguồn Nước Sống đó?

Lễ Lều Tạm cử hành trong bảy ngày, mọi người đều ra khỏi nhà sống trong những lều làm bằng nhánh cây ô-liu, cây sim, tàu lá kè và những nhánh cây rậm (Nê-hê-mi 8:15, 16). Lễ này cũng gọi là Lễ Mùa Gặt vì mọi nông sản đã thu hoạch xong (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:16). Mỗi ngày các thầy tế lễ hướng dẫn dân chúng tuần hành đến ao Si-lô-ê lấy nước đem về đổ trên bàn thờ để bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã ban mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt, và cầu xin Chúa tiếp tục ban mưa gội nhuần cho vụ mùa sắp tới. Ngày cuối cùng là ngày long trọng nhất trong kỳ lễ, mọi người tuần hành bảy lần. Chúa Giê-xu đứng lên lớn tiếng kêu gọi: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (câu 37, 38). Một số người dự lễ đang hướng về nước thuộc thể nhưng Chúa hướng mọi người đến Sông Nước Hằng Sống, là Chúa Thánh Linh sẽ ban cho những ai tin Chúa Giê-xu. Vậy ai là người sẽ nhận được Sông Nước Hằng Sống? Đó là người “khát,” tức người cảm biết mình khô hạn thuộc linh, đang khao khát một đời sống thỏa lòng, tươi mát trong Chúa. Để nhận được điều đó, thì người ấy không đến với tôn giáo, lễ nghi, con người nhưng phải “đến cùng Chúa.” Và khi đã đến với Chúa thì phải “uống,” có nghĩa là phải tin và tiếp nhận Sông Nước Hằng Sống của Chúa vào lòng. Cuối cùng là phải để “sông nước hằng sống tuôn chảy từ trong lòng mình,” có nghĩa là phải để Chúa làm Chủ đời sống mình.

Khi Chúa kêu gọi người nào khát “hãy đến cùng Ta,” Ngài công khai tuyên bố với mọi người rằng chính Chúa là nguồn của sự sống, chỉ có Ngài mới là Đấng ban Sông Nước Hằng Sống làm cho tâm linh con người tươi mát vì tội lỗi đã được tha thứ và có đời sống mới trong Ngài. Nước ở ao Si-lô-ê chỉ giúp thỏa mãn cơn khát cho thân thể, nhưng Sông Nước Hằng Sống của Chúa Giê-xu mới có thể làm thỏa mãn cơn khát thuộc linh cho con người mọi thời đại; cho người Ít-ra-ên và cho toàn nhân loại trên thế giới. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta ngày nay là bạn có thật sự tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Nguồn Sông Nước Hằng Sống để thỏa mãn cơn khát thuộc linh hay chỉ là đi theo đạo, chú trọng lễ nghi tôn giáo mà tâm linh vẫn còn khô hạn? Bạn cần cải thiện tình trạng này như thế nào?

Tạ ơn Chúa đã ban Sông Nước Hằng Sống cho nhân loại và cho chính con. Xin cho con tin và tiếp nhận nguồn sự sống từ Chúa để con thỏa mãn tâm linh mỗi ngày và tuôn tràn sự sống ấy ra cho nhiều người.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top