Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016

Giăng 7:25-36
Lời Cảnh Báo cho Người Chẳng Tin

“Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi Ta đi về cùng Đấng sai Ta đến. Các ngươi sẽ kiếm Ta mà chẳng thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được” (câu 33, 34).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ cả sai người đến bắt Chúa, thì Ngài phán dạy điều gì (câu 33, 34)? Lời dạy của Chúa có ý nghĩa gì với những người không tin? Làm thế nào để chúng ta tìm gặp Chúa và được ở với Ngài đời đời?

Khi nghe dân chúng bàn tán xôn xao về Chúa Giê-xu có phải là Đấng Cơ Đốc không thì những người Pha-ri-si họp bàn với các thầy tế lễ cả tìm cách bắt và loại trừ Ngài. Họ sai lính bảo vệ Đền Thờ đi bắt Chúa. Chúa Giê-xu bèn phán rằng Ngài chỉ còn ở với họ một thời gian ngắn mà thôi, rồi sẽ trở về cùng Đấng sai Ngài đến, khi ấy họ sẽ tìm Chúa mà không thể gặp vì họ không thể đến nơi Chúa ở được (câu 33, 34). Trước sự cứng lòng của những người không tin đang tìm cách bắt Chúa, Ngài đã hé lộ sứ mệnh của Ngài để cảnh báo họ. Trước hết, Chúa cho họ biết rằng Ngài hoàn toàn biết rõ âm mưu và dã tâm của những người chống đối Ngài, Ngài biết trước Ngài sẽ bị giết trong ít lâu nữa mà thôi. Tiếp theo, Ngài nói về sự thăng thiên và bày tỏ nguồn gốc thiên thượng của Ngài, Ngài là Đấng đến từ Đức Chúa Trời và sẽ trở về nơi Ngài được sai đi, đó là Thiên Đàng vinh quang. Đây là những lời bày tỏ trước về sứ mệnh của Ngài cho mọi người để họ biết và đặt lòng tin nơi Ngài, nhưng cũng là lời cảnh báo cho những ai cứng lòng, không chịu tin. Những người không tin sẽ không thể tìm gặp Chúa và không thể đến nơi Ngài ở là Thiên Đàng được.

Những người nghe Chúa Giê-xu giảng, đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo, được quyền chọn lựa hoặc tin nhận Chúa, hoặc không tin và tìm cách bắt và giết Chúa, nhưng lời cảnh báo của Chúa cho họ là không ai có quyền trên sự sống, sự chết của Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời làm người và Ngài sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời sau khi hoàn tất sứ mệnh. Nếu cứ cứng lòng không tin thì chắc chắn họ sẽ mất cơ hội gặp Chúa và cũng không thể hưởng được phước hạnh ở Thiên đàng. Ngày nay, lời cảnh báo này cũng vẫn còn giá trị với chúng ta. Chúa luôn ân cần dạy dỗ và muốn cho tất cả mọi người được cứu, nếu chúng ta bằng lòng tìm kiếm Chúa, tin nhận Ngài và trung tín hoàn tất sứ mệnh Chúa giao cho chúng ta trước khi về trời (Ma-thi-ơ 28:18-20), thì chúng ta cũng sẽ được Chúa tiếp rước về ở với Ngài đời đời nơi Nhà Cha (Giăng 14:3). Chúa đã cảnh báo trước rồi, mở lòng đón Chúa hay cứng lòng chống Chúa là do quyết định của chúng ta, và dĩ nhiên ai nấy phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Lời cảnh báo của Chúa nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin cho con giữ vững niềm tin nơi Ngài và hoàn tất sứ mệnh Chúa giao để ngày cuối cùng con được ở cùng Chúa luôn luôn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top