Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2016

Mác 8:27-34
Giá Phải Trả Để Làm Môn Đệ

“Chúa Giê-xu kêu dân chúng và môn đệ, phán rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 34).

Câu hỏi suy ngẫm: Liều mình, vác thập tự giá mình, có nghĩa gì? Thế nào là chịu khổ vì Chúa? Tại sao chúng ta phải sẵn sàng để chịu khổ vì Chúa? Chịu khổ vì Chúa dẫn đến những kết quả phước hạnh nào?

Dân chúng có những lời đồn đãi khác nhau về Chúa Giê-xu khi nghe Lời Ngài giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm (câu 28). Trước những lời đồn đãi khác nhau đó, Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ: “Còn các ngươi thì nói Ta là ai?”

Câu trả lời của ông Phi-e-rơ, “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống,” cho thấy ông đã được mạc khải để biết Chúa Giê-xu là ai. Nhưng sau khi nghe Chúa báo trước sự khổ nạn của Ngài, ông Phi-e-rơ vội vàng can gián “Đức Chúa Trời nào nỡ vậy” (câu 32). Sự can gián của ông Phi-e-rơ cho thấy ông không thật sự hiểu điều được mạc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông có thể phát biểu đúng nhưng không hiểu đúng. Mặt khác, ông vẫn khư khư ôm chặt quan niệm phổ biến của phần đông người Do Thái về một Đấng Mết-si-a khải hoàn mà không hiểu Ngài phải chịu khổ nạn như là điều thiết yếu cho kế hoạch cứu rỗi (câu 31). Chúa đã quở trách ông Phi-e-rơ vì ông đã xui Chúa Giê-xu đặt sự an toàn của Ngài trước ý định cao cả của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu không những báo trước Ngài “phải chịu khổ nạn nhiều” (Mác 8:31) nhưng còn nói đến giá phải trả của những người muốn theo Ngài: “Ai muốn theo Ta phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 34). Tin Chúa, theo Chúa là phải từ bỏ cuộc đời cũ, con đường cũ, nếp sống cũ, và đó là giá mà nhiều người không sẵn sàng trả. Chúa cũng cho thấy trong ánh sáng của cõi vĩnh hằng thì tất cả trần gian tạm bợ này không đáng giá bằng một linh hồn vĩnh cửu. Chỉ những người thấy giá trị đó mới dám sống cho Chúa, mới dám thật sự vì Nước Trời từ chối chính mình, để được lại chính mình một cách đầy đủ, viên mãn hơn.

Chúng ta cần nhận ra những gì đang ngăn cản mình chịu khổ cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Có những cuộc vui nào, những trò giải trí nào, thậm chí công việc nào đang chiếm mất những thì giờ đáng lẽ chúng ta phải dùng để tương giao với Chúa, nhóm họp thờ phượng Chúa, làm chứng về Danh Chúa, chăm sóc anh chị em mình? Chúng ta hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta bị bức hại, bị sỉ nhục vì Chúa thì đó là dịp tiện cho chúng ta bày tỏ lòng trung thành của mình với Chúa và được dự phần trong sự thống khổ của Chúa. Vì Chúa Giê-xu đã đến trần gian để chịu khổ nạn, trả giá để cứu chuộc chúng ta, chúng ta cũng phải bằng lòng trả giá để làm môn đệ của Ngài. Bằng lòng trả giá để trung tín theo Chúa trên trần gian, chúng ta cũng sẽ cùng hưởng vinh quang với Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Lạy Chúa, Chúa đã trả giá để cứu chuộc con, xin Chúa cũng giúp con bằng lòng trả giá để làm môn đệ của Ngài. Xin giúp con biết quên mình, không hổ thẹn về Chúa và đạo của Ngài, để Ngài cũng không phải hổ thẹn vì con.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top