Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2016

Gia-cơ 1:1-11
Vui Mừng trong Thử Thách

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho phép sự thử thách xảy đến với mục đích gì? Tại sao “sự thử thách trăm bề” được xem là “sự vui mừng trọn vẹn”? Làm sao để chúng ta có thể vui mừng trọn vẹn trong hoàn cảnh thử thách?

Thư Gia-cơ viết cho các tín hữu đang sống tản lạc khắp mọi nơi, trong những xã hội khác biệt và phần lớn chống đối đạo Chúa, vì thế thử thách và bức hại là điều không thể tránh được. Trong hoàn cảnh đó, sự vui mừng trọn vẹn là bí quyết sống.

Ông Gia-cơ dạy rằng những thử thách được Chúa cho phép xảy đến có mục đích thử nghiệm đức tin. Sự thử thách giúp chúng ta phát huy tính kiên nhẫn, chịu đựng. Và khi sự kiên nhẫn được phát huy trọn vẹn, chúng ta sẽ trở nên trưởng thành, hoàn hảo. Đây là một tiến trình tăng trưởng thuộc linh nhằm rèn luyện con cái Chúa đạt đến sự tuyệt hảo (câu 3, 4).

Sở dĩ tín hữu không vui mừng trọn vẹn trong mọi thử thách có thể vì không hoặc chưa thấy được mục đích của những thử thách này. Cũng có thể vì họ chưa ý thức được cứu cánh tối hậu trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Vì vậy chúng ta cần cầu xin sự khôn ngoan để nhận biết địa vị cao trọng của chúng ta trong Chúa cũng như mục đích và chương trình của Chúa trên đời sống chúng ta. Nhận thức được những điều như thế, con cái Chúa hẳn sẽ được vui mừng.

Vui mừng trong thử thách là cách bày tỏ ý thức và lòng cảm kích về ân sủng Chúa ban cho chúng ta. Sống vui mừng trong thử thách, khổ nạn là sống theo gương Chúa Giê-xu, “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục…” (Hê-bơ-rơ 12:2).

Sách Châm Ngôn dạy rằng sự vui mừng là phương thuốc hay (Châm Ngôn 17:22). Sự vui mừng đem lại sức mạnh để vượt qua những thử thách khổ đau vì “sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh” (Nê-hê-mi 8:10) của chúng ta. Chúa chúng ta là Chúa của sự bình an, sung mãn, và vui mừng. Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng như một thực tại phản ảnh sức sống toàn diện của con cái Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy Chúa trọn vẹn để con có thể vui mừng trọn vẹn ngay giữa hoạn nạn và thử thách.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top