Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2016

I Phi-e-rơ 2:18-23
Noi Dấu Chân Chúa

“Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã từng nếm trải những gian khổ nào trên trần gian? Khi nào người ta mới sẵn sàng chịu khổ? Vì sao Chúa Giê-xu đã sẵn sàng chịu khổ? Vì những lý do nào mà chúng ta sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa?

Chính Chúa Giê-xu đã phải gánh chịu gian khổ khi Ngài vào trần gian này. Ngài đã được sinh ra trong cảnh nghèo hèn. Cha mẹ Ngài phải sang nước khác để tị nạn khi Ngài còn thơ ấu. Khi thi hành chức vụ, Ngài bị người ta chất vấn, công kích. Cuối cùng Ngài bị bắt, bị hành hạ, bị sỉ nhục, và bị đóng đinh trên cây thập tự.

Bình thường ai cũng muốn bình an và muốn tránh khổ nạn. Người ta chỉ chịu khổ trong hai trường hợp. Một là bị bắt buộc phải chịu khổ vì không thể tránh được. Hai là tình nguyện chịu khổ, vì sau khi chịu khổ sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp, quý giá. Chúa không bị bắt buộc phải chịu khổ, nhưng Ngài tình nguyện chịu khổ, vì sự khổ nạn của Ngài sẽ đem lại sự cứu rỗi cho muôn dân.

Người theo Chúa chịu khổ vì Chúa cũng với tinh thần tình nguyện này. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể tránh khổ nạn nếu bỏ Chúa. Nhưng nếu chọn theo Chúa, thì phải chịu khổ nạn. Vì con đường theo Chúa là con đường hẹp, và theo Chúa thì chúng ta không còn thuộc về thế gian, và phải bị thế gian bức hại. Hơn thế nữa, nhiều khi chúng ta phải chịu nhiều gian khổ để có thể phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân, hay đem Tin Mừng Cứu Rỗi đến cho người khác.

Chúa đã nêu gương chịu khổ cho chúng ta noi theo. Ngài đã vì viễn tượng vui mừng, ấy là sự cứu rỗi của muôn dân mà vui lòng đón nhận khổ nạn. Hê-bơ-rơ 12:2 ghi: “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” Chúng ta cũng hãy vì viễn tượng vui mừng là sự cứu rỗi của chính mình và của những người chung quanh mình mà vui lòng nhận lấy khổ nạn. Chúa cũng dạy: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy.” Cho nên: “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Bạn có sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa không? Bạn có đang chịu khổ vì Danh Ngài không? Bạn hãy nghe lời hứa của Chúa và hãy nhìn xem gương Chúa để không nản chí, sờn lòng.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã chịu bao khốn khổ để cứu vớt con. Xin cho con cũng biết noi gương Chúa mà sẵn sàng chịu khổ vì Danh Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top