Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2016

Lu-ca 14:25-33
Vác Thập Tự Giá

“Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đệ Ta” (Lu-ca 14:27).

Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Chúa sẽ được phước,” đúng không? Tại sao? Chúa cho biết người theo Chúa có thể gặp những khó khăn nào? Chính bạn, hay những người bạn quen biết đã từng gặp khốn khó nào vì theo Chúa? Xin cho biết lý do khiến bạn quyết lòng theo Chúa, bất chấp các khổ nạn?

Người làm chứng cho Chúa thường hay nói với các thân hữu rằng: “Anh chị hãy tin Chúa. Anh chị sẽ được Chúa giúp đỡ, Chúa ban cho bình an, phước hạnh, vv…” Thường người tin Chúa cũng được Chúa ban cho những phước hạnh đời này như sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an, thịnh vượng. Những phước hạnh này đến từ kết quả tự nhiên của một cuộc đời đã được đổi mới. Người tin Chúa biết cư xử tốt với mọi người nên họ được người chung quanh cảm mến, tin cậy. Nhờ đó mà gia đình họ được êm ấm, công viêc làm ăn được thới thịnh. Phước hạnh trên cũng có thể là ơn phước đặc biệt Chúa dành cho con dân Ngài theo lời hứa của Ngài. Phục Truyền 11 cho biết con dân Chúa vâng lời Ngài thì được Chúa ban phước dồi dào. Ma-thi-ơ 6:33 cũng dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Hơn nữa, Chúa là đấng tốt lành, Ngài muốn nhìn thấy con dân Ngài được phước. Rô-ma 8:32 dạy: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”

Tuy nhiên, có nhiều người tin Chúa mà vẫn gặp khó khăn, gian khổ – khổ hơn cả người không tin Chúa, hay khổ hơn lúc người ấy chưa tin Chúa. Tại sao? Có phải Chúa không thành tín chăng? Không phải thế. Chúng ta cần nhớ rằng: Chúa không hề hứa rằng người tin Chúa sẽ được miễn trừ các hoạn nạn. Ngược lại Chúa hứa rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33). Và Ngài cảnh cáo rằng ai muốn làm môn đệ của Ngài thì phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Lu-ca 14:27).

Khó khăn mà con dân Chúa phải chịu có thể là những hoạn nạn thông thường mà mọi người trong thế gian tội lỗi này phải trải nghiệm. Thêm vào đó, là con dân Chúa, chúng ta còn bị thế gian ganh ghét, bức hại vì Danh Chúa. Đây là điều mà con dân Chúa xưa nay đã từng trải nghiệm. Có người bị gia đình chê bai, ghét bỏ. Có người bị xã hội bức hại, phân biệt đối xử. Có người bị đuổi ra khỏi nhà, khỏi làng, bị tước quyền công dân. Có người bị sa thải, đánh đập, hành hạ. Thậm chí có người bị giết chết. Cho nên, Chúa cũng nhắc mọi người phải cân nhắc cái giá mình phải trả, trước khi quyết định tin theo Chúa (Lu-ca 14:25-33).

Nếu theo Chúa mà phải chịu khốn khổ như vậy, thì bạn có còn muốn theo Ngài không? Đâu là lý do khiến chúng ta theo Chúa bất chấp khó khăn, gian khổ?

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì được làm con dân của Ngài. Xin Chúa cho con cứ vững bước theo Chúa dù cho đời con có được bình an hay phải trải qua khổ nạn.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top