Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2016

Thi Thiên 136:1-26
Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nêu lên bốn điểm nào Đức Chúa Trời đã làm trong vũ trụ và tuyển dân Ngài? Điệp khúc “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” nói lên điều gì? Tác giả kêu gọi điều gì trong lời mở đầu và kết luận Thi Thiên này? Lòng nhân từ, tình yêu thương của Chúa thể hiện thế nào trên đời sống mỗi Cơ Đốc nhân?

Thi Thiên 136 có 26 câu thì 26 lần vang lên một điệp khúc: “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Đây là bài Kinh Thánh đọc đối đáp được đọc lên trong giờ thờ phượng, cả hội chúng đồng thanh đáp lại 26 lần điệp khúc này. Chắc chắn “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” phải ăn sâu vào lòng người. Tác giả nêu ra bốn điểm về Đức Chúa Trời: Ngài là Đấng cao trọng hơn tất cả các thần, các chúa của loài người (câu 2-3); Ngài sáng tạo vũ trụ bằng sự khôn ngoan lạ lùng (câu 4-9); Ngài dùng cánh tay quyền năng thực hiện mười phép lạ và rẽ Biển Đỏ để đem dân Ngài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập (câu 10-22); Ngài đánh bại các vua, các nước để ban Đất Hứa cho dân Ngài (câu 23-25). Tất cả những việc Đức Chúa Trời làm đó đều vì một lý do duy nhất (lưu ý chữ “vì”) “Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Đây là ý chính yếu tác giả muốn nhấn mạnh trong Thi Thiên thờ phượng này. Qua từng biến cố trong vũ trụ, trong lịch sử tuyển dân, con dân Chúa luôn thấy tình yêu bền vững, lòng nhân từ vô tận của Đức Chúa Trời đối với mình suốt đời.

Câu đầu và câu cuối của Thi Thiên 136 kêu gọi hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các tầng trời, tại sao? Vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8) nên bản tính của Đấng yêu thương là nhân từ vô biên. Khi nói đến lòng nhân từ của Chúa thì cũng chính là nói đến tình yêu thương của Ngài. Lời ca ngợi “sự nhân từ Ngài” cho thấy nguồn của sự nhân từ hay tình yêu thương là chính Đức Chúa Trời, sự nhân từ Ngài “còn đến đời đời” vì Ngài là Đấng vô hạn nên sự nhân từ Ngài luôn tồn tại mãi mãi, vô tận, không cạn kiệt, không hề suy giảm bởi bất cứ một tác nhân nào.

Mỗi chúng ta ngày nay khi nhìn lại cuộc đời mình, gia đình, và Hội Thánh Chúa, chắc chắn chúng ta phải hòa lòng với tác giả Thi Thiên 136 mà cảm tạ Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, tình yêu thương Ngài còn đến đời đời. Hãy sống cuộc đời ca ngợi Chúa yêu thương, nhân từ.

Bạn có hằng dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày không? Vì lý do nào?

Lạy Chúa, vì lòng nhân từ Ngài đã cứu con, một người tội lỗi xấu xa. Xin cho đời sống con luôn nhận biết lòng nhân từ của Chúa đến đời đời để con luôn dâng lời cảm tạ Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top