Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016

I Phi-e-rơ 3:13-15
Sợ Chúa Hơn

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vì sự công bình mà chịu khổ lại là điều phước? Để đối diện với sự bức hại, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải làm gì? Thế nào là tôn Chúa là thánh trong lòng mình? Điều này liên hệ ra sao đến sự bức hại?

Theo thống kê, năm 2014 là năm Hội Thánh Chúa trên toàn cầu trải qua cơn bức hại tệ hại nhất trong thời hiện đại. Điều đáng báo động là tình trạng này theo dự báo sẽ ngày càng tệ hơn. Làm thế nào để chúng ta có thể đứng vững trước những sự bức hại này?

Trước hết, Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết “nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước” (câu 14). Phước hạnh này nằm ở chỗ chúng ta được tương giao trong sự thống khổ của Ngài (Phi-líp 3:10). Chính Sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ ngày xưa đã vui mừng hớn hở rời khỏi tòa công luận sau khi bị đánh đòn. Dĩ nhiên, họ không vui vì bị những lằn đòn đau đớn, nhưng họ vui vì “được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức Chúa Giê-xu” (Công Vụ 5:41).

Sứ đồ Phi-e-rơ khi đó khác với Sứ đồ Phi-e-rơ khi đứng trong sân của thầy cả thượng phẩm ngày trước. Một Phi-e-rơ sợ sệt ngay cả trước mặt một đứa đầy tớ gái so với một Phi-e-rơ dạn dĩ khi đứng trước mặt cả một tòa công luận. Sau khi đã gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh, Sứ đồ Phi-e-rơ đã cho thấy ông sợ Chúa hơn những người đang bức hại ông. Câu trả lời của ông và các sứ đồ chứng minh điều này: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5: 29). Ông Phi-e-rơ từng nghe Chúa Giê-xu dạy: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).

Vì vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ dạy các tín hữu đang bị bức hại: “Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình.” Đây là câu Kinh Thánh được trích trong Ê-sai 8:12-13: “Chớ sợ điều nó sợ, và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh; các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.” Trong bối cảnh của Tiên tri Ê-sai, sự bành trướng của các thế lực ngoại bang và chiến tranh làm cho dân chúng sợ hãi. Tuy nhiên, đối với bối cảnh của ông Phi-e-rơ, sự bức hại, dọa nạt và giết chóc xuất phát từ giới cầm quyền và xã hội lúc bấy giờ. Vì vậy, câu “chớ sợ điều họ sợ” phải dịch là “chớ sợ họ” hoặc “chớ sợ những điều họ đem đến.”

Thay vì sợ những người bức hại mình, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Nói cách khác, nếu Chúa Giê-xu Chirst được tôn thánh trong lòng của chúng ta, thì chúng ta chỉ sợ Ngài và không sợ ai khác. Khi chúng ta tôn Chúa là Chúa, là chủ trong đời sống của mình, và công nhận thần tính của Ngài vượt trên tất cả mọi con người và thần tượng khác, thì chúng ta đã tôn Ngài là thánh trong chính ngai lòng của mình. Những trào lưu xã hội, hoặc những ý kiến của số đông trong xã hội này không hề làm cho chúng ta nao núng hoặc bối rối, vì chỉ có Chúa và ý muốn của Ngài là trên hết trong đời sống của chúng ta.

Lạy Chúa, con xin tôn cao Chúa trên hết trong đời sống của con bằng cách để Ngài cai trị, làm chủ mọi khía cạnh của đời sống con. Chúa là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật và nắm trong tay quyền bính của cả vũ trụ này.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top