Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016

Hê-bơ-rơ 5:1-10
Chúa Có Thể Cảm Thương

“Dù Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (Hê-bơ-rơ 5:8-9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu được gọi là thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời? Chúa đã phải trải qua những điều gì giống như con người? Chúa đã cho chúng ta một gương vâng phục như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể bắt chước Chúa?

Chúa Giê-xu xứng đáng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời vì: Thứ nhất, Ngài là con người như chúng ta nên có thể cảm thông mọi sự yếu đuối của con người; thứ hai, Ngài đã học vâng lời trong mọi sự khốn khổ Ngài chịu.

Đặc tính của thầy tế lễ là “từ trong loài người chọn ra” để phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân (câu 1, 3). Tuy nhiên, mặc dù Chúa Giê-xu là một con người và đã bị thử thách trong mọi việc “cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Có những đau khổ nào của chúng ta mà chính Ngài đã chưa từng trải qua? Ngài đã từng bị người ta “khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem” (Ê-sai 53:3). Ngài bị nhổ, bị đấm, bị tát vào mặt (Ma-thi-ơ 26:67). Có sự sỉ nhục nào lớn hơn là sự sỉ nhục mà Đấng Chủ Tể của vũ trụ đã gánh chịu? Câu Kinh Thánh “Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin” gợi nhớ hình ảnh Chúa Giê-xu cầu nguyện khẩn thiết với Cha trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:41-46). Trong sự tranh chiến này, Ngài đã học tập vâng lời để làm theo ý muốn của Cha.

Là con người như chúng ta, Chúa Giê-xu đã học vâng lời qua sự chịu khổ. Chúa “học tập vâng lời” có ý nghĩa là Chúa “học biết sự vâng lời đòi hỏi điều gì” hay “kết quả của sự vâng lời là gì.” Hơn nữa, tác giả dùng chữ “học” tại đây vì nó diễn tả một tiến trình trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu. Từng hồi từng lúc, Ngài phải đáp ứng lại sự hướng dẫn và kêu gọi của Đức Chúa Cha bằng sự vâng lời, mặc dù điều đó có thể đem đến cho Ngài những sự đau đớn và sỉ nhục. Những sự vâng lời này đã chuẩn bị cho Ngài để có thể “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự,” là một khổ hình kinh khủng và sỉ nhục nhất. Nói cách khác, sự vâng lời và sự chịu khổ của Chúa Giê-xu đã đạt đến mức trọn vẹn tại thập tự giá.

Kinh Thánh cho biết không phải vì Ngài là Con, mà Ngài được xưng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời, nhưng vì Ngài đã học tập vâng lời qua sự chịu khổ của mình. Kết quả là lời nài xin của Chúa Giê-xu được nhậm. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Bởi điều đó, “Ngài trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (câu 9).

Điều gì chúng ta đang trải qua mà Chúa không thể cảm thương? Chúng ta có đang lẩn tránh sự kêu gọi của Chúa vì sợ phải chịu khổ hay không? Chúng ta có muốn vâng lời Chúa cho dù danh dự của mình, sự an toàn của mình, hay của cải của mình có thể bị cất đi hay không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài là một Đức Chúa Trời cảm thương con người. Ngài biết những gì con đang trải qua. Xin cho con biết học vâng lời dù phải chịu khổ cho Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top