Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016

Giô-na 4:1-3
Khi Kết Quả Không Như Mong Đợi

“Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na cầu xin Chúa điều gì? Tiên tri Ê-li cầu xin Chúa điều gì? Theo bạn, nguyên nhân nào khiến hai vị tiên tri cầu xin Chúa như vậy? Bạn áp dụng bài học này trong công tác chứng đạo như thế nào?

Thông thường khi một người thấy công tác của mình có kết quả thì sẽ vui mừng; kết quả càng nhiều thì càng vui mừng. Tiên tri Giô-na thì ngược lại, khi công tác của ông được kết quả lớn thì ông lại sầu khổ và muốn được chết.

Đức Chúa Trời đã dùng lời rao giảng cộc lốc của Tiên tri Giô-na để khiến cả thành Ni-ni-ve ăn năn. Theo Kinh Thánh mô tả thì toàn thể dân cư Ni-ni-ve từ vua, các vị quan cho đến dân chúng đều bày tỏ lòng ăn năn chân thành. Một cuộc phấn hưng lớn đã xảy đến cho thành Ni-ni-ve. Nhưng thành công này không phải là kết quả chức vụ mà Tiên tri Giô-na trông đợi. Khi kết quả chức vụ của mình không như mong đợi thì Tiên tri Giô-na ngã lòng, không muốn sống nữa. Ông đã xin Chúa cho được chết.

Tương tự như Tiên Tri Giô-na, Tiên tri Ê-li cũng đã từng xin Chúa được chết. I Các Vua 18 ghi lại trận chiến đức tin trên núi Cạt-mên giữa Tiên tri Ê-li và các trưởng tế của thần Ba-anh. Kết cuộc của trận chiến này là Tiên tri Ê-li toàn thắng, Đức Giê-hô-va được xác nhận là Chân Thần, các trưởng tế của thần Ba-anh bị giết. Thế rồi, ngay sau đó, trong I Các Vua 19:1-4 chỉ với lời hăm dọa của Hoàng hậu Giê-sa-bên thì Tiên tri Ê-li từ một người can trường trở thành khiếp nhược, bỏ trốn, xin được chết. Sau đó trong I Các Vua 19:10, Tiên tri Ê-li đã phơi bày nỗi lòng với Chúa. Ông trông chờ một kết quả khác. Tiên tri Ê-li muốn cả dân tộc mình ăn năn và quay trở lại thờ phượng Chúa, điều đó đã không xảy ra. Khi kết quả chức vụ của mình không như mong đợi thì Tiên tri Ê-li ngã lòng, không muốn sống nữa. Ông cũng đã xin Chúa cho được chết.

Chúa kêu gọi chúng ta ra đi nói về Chúa cho người chưa biết Ngài. Chúa không áp đặt cho chúng ta chỉ tiêu số người sẽ tin Chúa sau khi nghe chúng ta chia sẻ Tin Mừng. Chúng ta chỉ nói, nhưng chính Chúa Thánh Linh hành động trong lòng người nghe để thuyết phục họ tin và tôn Chúa là Chủ cuộc đời mình. Người ra đi nói về Chúa vui mừng không phải vì đạt được nhiều kết quả nhưng vì đã vâng lời thi hành mệnh lệnh Chúa truyền.

Bạn đã nói về Chúa và có nhiều người tin Ngài? Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa! Bạn đã nói về Chúa và chưa có ai tin Ngài? Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa! Điều quan trọng là cứ trung tín nói về Ngài. Bạn quan tâm đến kết quả hay sự vâng lời Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con cứ trung tín vâng lời Chúa, chia sẻ niềm tin cho nhiều người dù được nhiều kết quả, được ít kết quả hay chưa có kết quả.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 38-39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top