Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016

Thi Thiên 135:15-21
Hãy Nương Cậy Đức Giê-hô-va

“Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 20b).

Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc điểm của hình tượng các Dân Ngoại là gì? Người tạo ra hình tượng và nhờ cậy hình tượng sẽ như thế nào? Ngày nay chúng ta có thể có những thần tượng nào trong đời sống? Làm thế nào để dẹp bỏ thần tượng để hết lòng nương cậy Chúa?

Thi Thiên 135:15-18 lặp lại Thi Thiên 115:4-8. Ở đây, tác giả muốn nhắc dân Chúa đừng hướng về những thần tượng hư không nhưng hãy nương cậy Đức Chúa Trời là Chân Thần. Cuộc sống của con dân Chúa luôn gặp phải sự cám dỗ thờ thần tượng chung quanh, nên Chúa luôn nhắc nhở họ, những hình tượng của các Dân Ngoại dù làm bằng quý kim, bằng bạc hay vàng thì cũng chỉ là sản phẩm do tay người làm ra mà thôi. Đó chỉ là một tượng vô tri vô giác, không nghe, không thấy, không nói và không có hơi thở, tức không có sự sống. Vì thế, những thần tượng đó không thể ban phước cho ai cả. Người thờ lạy thần tượng, cầu nguyện thì thần tượng không thể nghe, có những nan đề trình dâng thì thần tượng không thể thấy, có tấm lòng thành đến đâu thì thần tượng cũng không thể biết và cũng không thể cứu được ai. Trong câu 18, tác giả nhấn mạnh “Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó.” Khi một người nương cậy nơi hình tượng không có hơi thở, hay hình tượng chết, thì cuộc đời người đó cũng đi vào sự chết. Khi một người tạo ra thần tượng và tin cậy nơi hình tượng đó thì cũng hư mất như bức tượng vô hồn mà thôi. Đấng chúng ta phải nương cậy và tôn thờ chính là Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng ban sự sống cho chúng ta, Đấng cứu chuộc mạng sống chúng ta ra khỏi chốn hư mất. Đấng thương xót và yêu thương chúng ta. Câu 19-21 là lời kết của Thi Thiên 135, tác giả kêu gọi nhà

Ít -ra-ên, nhà A-rôn, nhà Lê-vi, và tất cả những người kính sợ Chúa hãy hết lòng nương cậy và chúc tụng Ngài.

Ngày nay Cơ Đốc nhân không còn thờ hình tượng trong nhà, nhưng coi chừng chúng ta vẫn còn nhiều thần tượng vô hình đang xâm chiếm chúng ta khiến chúng ta vừa theo Chúa nhưng vẫn còn nương cậy nơi những thần tượng đó. Phải chăng đó là tiền bạc, danh vọng, địa vị…. Chúng ta không thể hết lòng chúc tụng Chúa khi còn nương cậy nơi thần tượng. Hãy nghe lời cảnh báo “Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” để mạnh dạn dẹp bỏ thần tượng mà tôn thờ và nương cậy chỉ một mình Chúa mà thôi.

Có điều nào trong cuộc sống còn chi phối bạn không? Bạn có tuyệt đối nương cậy Chúa và chúc tụng Ngài hết lòng không?

Lạy Chúa, xin cho con biết run sợ khi học bài học này để con quyết tâm dẹp bỏ thần tượng hữu hình hay vô hình trong đời sống con. Xin cho con hết lòng nương cậy Chúa và chúc tụng Ngài không thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top