Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016

 

Giô-na 4:1-3
Đấng Thương Xót

“Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (câu 2b).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa không giáng họa cho Ni-ni-ve thì Tiên tri Giô-na có phản ứng và thái độ ra sao? Trong lời cầu nguyện của mình, Tiên tri Giô-na đã phơi bày lý do thật sự khiến ông bỏ trốn đi Ta-rê-si là gì? Chúa đã thương xót Tiên tri Giô-na như thế nào? Và Ngài cũng đã thương xót chúng ta ra sao?

Khi Đức Chúa Trời thấy người Ni-ni-ve ăn năn, từ bỏ lối sống phạm tội thì Ngài động lòng thương xót mà không trừng phạt họ. Đức Chúa Trời thì thương xót còn Tiên tri Giô-na thì nổi giận. Ông biết Đức Chúa Trời là Đấng “nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ,” nhưng ông lại không muốn Đức Chúa Trời thương xót Ni-ni-ve nên đã tìm cách trốn qua Ta-rê-si để Chúa không bày tỏ đức nhân từ của Ngài cho Ni-ni-ve, để Ni-ni-ve sẽ bị hủy diệt. Sự việc đã không diễn ra theo như điều Tiên tri Giô-na trông đợi nên ông nổi giận, rất giận.

Trên hành trình chạy trốn đi Ta-rê-si, những gì Tiên tri Giô-na đã biết về Chúa thì Ngài cho ông được trải nghiệm. Có lẽ trước đó Tiên tri Giô-na chỉ biết Chúa là Đấng nhân từ qua lý thuyết, học hỏi. Nhưng với ba ngày ba đêm trong bụng cá, Tiên tri Giô-na không chỉ biết nhưng chính ông được trải nghiệm trong sự nhân từ và ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của Tiên tri Giô-na, sự sống của ông, sự phục hồi chức vụ của ông là bằng chứng rõ ràng, sống động về đức nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vậy mà Tiên tri Giô-na vẫn nổi giận khi Đức Chúa Trời là Đấng hay thương xót, thương xót Ni-ni-ve. Tại sao? Có phải vì Ni-ni-ve đã phạm quá nhiều tội không đáng được thương xót chăng? Đúng là Ni-ni-ve đã phạm rất nhiều tội, nhưng với Chúa, Tiên tri Giô-na cũng đã phạm tội khi ông bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Có phải Ni-ni-ve không đáng được thương xót vì sự ăn năn của họ là không “trọn vẹn”? Đúng là người Ni-ni-ve đã không thay đổi niềm tin đa thần mà tin thờ Đức Chúa Trời của Tiên tri Giô-na ngay, vì ông đâu có nói gì về Đức Chúa Trời để người Ni-ni-ve biết Chúa mà tin thờ Ngài. Nhưng về phần Tiên tri Giô-na, khi còn trong bụng cá thì ông ăn năn, kêu khóc với Chúa, thế mà sau khi được Chúa giải cứu thì ông cũng đâu có vâng lời Chúa cách trọn vẹn mà rao giảng cho Ni-ni-ve đúng theo sứ điệp Chúa đã truyền cho ông.

Ni-ni-ve không đáng được thương xót và Tiên tri Giô-na cũng vậy. Nhưng Chúa đã thương xót Tiên tri Giô-na, và Ngài cũng đã thương xót Ni-ni-ve. Cũng vậy, chúng ta không đáng được thương xót nhưng Chúa đã thương xót và cứu chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Cơ Đốc vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5:8).

Bạn có hết lòng rao đức nhân từ, lòng thương xót của Chúa cho những người chung quanh bạn không?

Xin Chúa giúp con mạnh dạn nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa để họ cũng được nhận sự thương xót và tha tội của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top