Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016

Giô-na 3:5-10
Ăn Năn

“Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó” (câu 10 BTT).

“Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua và dân thành Ni-ni-ve đã làm những việc gì để bày tỏ sự ăn năn? Đức Chúa Trời đã làm gì khi họ xây bỏ đường lối xấu của mình? Điều quan trọng nhất của người ăn năn thật là gì?

Tiên tri Giô-na chỉ công bố sự hủy diệt Ni-ni-ve mà không hề có lời hướng dẫn cần phải làm gì để tránh khỏi sự hủy diệt đó, Đức Chúa Trời vẫn sử dụng vị tiên tri miễn cưỡng cùng với sứ điệp đã bị biến dạng của ông để thi hành việc lạ lùng của Ngài: Chúa khiến dân thành Ni-ni-ve tin (câu 5). Làm thế nào để những người Ni-ni-ve vốn là dân ngoại bang, thờ đa thần lại có thể tin một sứ điệp quá đỗi ngắn gọn (trong nguyên văn chỉ có 5 từ) như sứ điệp của Tiên tri Giô-na? Chỉ có một cách giải thích là bởi quyền năng thay đổi tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Người Ni-ni-ve tin và bày tỏ sự ăn năn bằng việc kiêng ăn và mặc bao gai. Quấn hay mặc bao gai thay cho quần áo là hành động thường đi kèm với sự kiêng ăn để bày tỏ thái độ khước từ việc chăm sóc bản thân khi có sự đau buồn lớn xảy đến, mà thường là tang chế. Nếu nói rằng việc người Ni-ni-ve làm là để tang cho chính mình vì họ tin rằng sự hủy diệt sắp đến, họ sắp phải chết cũng không sai. Kiêng ăn và quấn bao gai không chỉ với người mà còn với gia súc là hình ảnh xa lạ và khó hiểu với chúng ta. Nhưng trong nền văn hóa của Ni-ni-ve thời bấy giờ thì gia súc được xem là quan trọng trong cuộc sống của con người, và hành động quấn bao gai cho gia súc và không cho chúng ăn bày tỏ rằng người Ni-ni-ve cùng với mọi thứ thuộc về họ đều đau buồn, thống khổ.

Không chỉ vậy người Ni-ni-ve còn kêu cầu Đức Chúa Trời (câu 8b). Tiên tri Giô-na không nói gì về sự ăn năn hay về Đức Chúa Trời cho người Ni-ni-ve để họ biết Ngài. Cho nên ở đây, người Ni-ni-ve chỉ đơn sơ tin rằng vị thần của Tiên tri Giô-na là có thật, có quyền năng, và sắp hủy diệt Ni-ni-ve. Vì vậy họ kêu xin Đức Chúa Trời là vị thần của Tiên tri Giô-na thương xót mà không hủy diệt họ. Nhưng điều quan trọng nhất mà người Ni-ni-ve đã làm là từ bỏ tội lỗi cùng với lối sống phạm tội. Tội lỗi nghiêm trọng của Ni-ni-ve là lý do khiến Đức Chúa Trời sai Tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve cảnh cáo họ. Trong câu 10 ghi rõ, không phải sự kiêng ăn hoặc sự khẩn thiết kêu cầu Đức Chúa Trời của người Ni-ni-ve nhưng chính việc người Ni-ni-ve “xây bỏ đường lối xấu” của họ đã khiến Đức Chúa Trời “đổi ý” mà không trừng phạt giáng tai họa cho thành Ni-ni-ve.

Điều quan trọng nhất của lòng ăn năn thật không phải là hình thức lễ nghi, nhưng là sự thay đổi, từ bỏ lối sống cũ mà sống theo Lời Chúa dạy. Khi cầu nguyện ăn năn với Chúa, bạn có thật sự “xây bỏ đường lối xấu của mình” không?

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con biết ăn năn thật mỗi khi con phạm tội, xin cho con quyết tâm từ bỏ tội lỗi và thay đổi lối sống để được Chúa thương xót.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top