Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016

Giô-na 3:1-4
Chỉ Một Phần

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: So sánh sứ điệp Chúa truyền trong Giô-na 1:1-2 với sứ điệp Tiên tri Giô-na rao giảng trong 3:4. Tại sao có sự khác biệt? Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu truyền cho chúng ta là những môn đệ của Chúa những mệnh lệnh nào (Ma-thi-ơ 28:19-20)? Chúng ta đã thi hành những mệnh lệnh đó ra sao?

Khi so sánh giữa sứ điệp của Chúa truyền cho Tiên tri Giô-na trong 1:1-2 và sứ điệp mà ông đã rao giảng tại Ni-ni-ve (3:4), chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai sứ điệp này. Dường như hai sứ điệp này chẳng có gì liên quan với nhau. Tại sao? Lẽ nào một tiên tri của Chúa lại dám tráo đổi sứ điệp của Ngài? Việc Tiên tri Giô-na đã làm thật sự rất nghiêm trọng. Nội dung Chúa truyền cho Tiên tri Giô-na rao giảng gồm có hai phần: Tố cáo Ni-ni-ve, và trình bày lý do của sự tố cáo là vì Ni-ni-ve đã phạm quá nhiều tội ác. Nhưng đến khi Tiên tri Giô-na rao giảng thì ông chỉ chọn nói phần nội dung ông ưa thích đó là tố cáo Ni-ni-ve. Không chỉ vậy, Tiên tri Giô-na còn khai triển sự tố cáo thành lời tuyên án.

Tiên tri Giô-na đã chọn chỉ thi hành một phần trong sứ mệnh Chúa giao phó, phần ông ưa thích. Hôm nay, chúng ta suy ngẫm Kinh Thánh, học về Tiên tri Giô-na nhưng là để nghĩ về chính mình. Hễ ai là người tin Chúa cũng đều có trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh mà Chúa Giê-xu đã truyền trong Ma-thi-ơ 28:19-20. Mệnh lệnh Chúa truyền cũng có nhiều phần: Ra đi đến với mọi người để nói về Chúa, rồi nhân danh Chúa làm phép báp-tem cho người tin Ngài, và điều khó làm nhất là dạy cho những người mới tin Chúa mọi điều mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Mọi điều có nghĩa là Chúa đã dạy cho chúng ta việc gì chúng ta cũng phải dạy, phải truyền đạt lại việc đó cho người mới tin. Mọi điều cũng có nghĩa là Chúa đã truyền cho chúng ta những công tác, những trách nhiệm, những sứ mệnh nào thì chúng ta cũng phải nói, phải giải thích, và phải giao phó những công tác, những trách nhiệm, những sứ mệnh đó cho người mới tin Chúa.

Tiên tri Giô-na đã chọn chỉ nói phần sứ điệp mà ông ưa thích. Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ chọn thực hiện một phần mệnh lệnh Chúa đã truyền cho chúng ta mà chúng ta ưa thích. Chúng ta cần phải trung tín thi hành đầy đủ mọi công tác Chúa giao: Ra đi đến với mọi người, nói về Chúa, làm báp-tem cho người tin Chúa, và dạy họ mọi điều Chúa đã dạy cho chúng ta.

Bạn có quan tâm và thực hiện tất cả những phần trong sứ mệnh Chúa truyền trong Ma-thi-ơ 28:19-20 không?

Lạy Chúa, xin Ngài giúp chúng con trung tín thi hành đầy đủ mọi công tác Chúa giao: Nói về Chúa cho người chưa biết Ngài và dạy cho họ mọi điều Chúa đã dạy chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top