Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016

Giăng 7:25-36
Sứ Mệnh của Chúa Giê-xu

“Ta đã đến chẳng phải tự Ta, nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài; vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta đến” (câu 28, 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, người dân Giê-ru-sa-lem bàn tán nhau thế nào? Chúa bày tỏ sứ mệnh của Chúa ra sao? Tại sao họ không hiểu mà còn tìm cách bắt Ngài? Sứ mệnh của Chúa có liên hệ gì đến bạn?

Khi bài giảng của Chúa Giê-xu chưa kết thúc thì một số người dân Giê-ru-sa-lem đã bàn luận với nhau. Qua lời giảng, họ biết Chúa xưng Ngài là Đấng Cơ Đốc, nhưng họ lại lý luận rằng, theo truyền thống thì khi Đấng Cơ Đốc đến, không ai biết Ngài từ đâu đến, còn ông này thì họ biết rõ đến từ đâu, vậy ông không phải là Đấng Cơ Đốc, thế sao các quan vẫn để cho ông ấy giảng dạy công khai vậy. Rõ ràng dân chúng không hiểu được Chúa đến thế gian với một sứ mệnh, và sứ mệnh của Chúa không phải tự ý cá nhân Chúa nhưng là sứ mệnh liên hệ đến Đức Chúa Trời, Đấng sai Ngài đến (câu 28, 29). Người ta chỉ quan tâm đến một người tên Giê-xu đến từ Ga-li-lê, nhưng trong sự bày tỏ của Chúa, Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa Ngài và Đức Chúa Trời, mà trước đó trong câu 16, 17, Chúa cũng đã nói đạo lý Ngài giảng là từ Đức Chúa Trời. Rồi đến câu 33, 34, Chúa bày tỏ một phần trong chương trình cứu chuộc của Ngài, đó là sự chết, sống lại và thăng thiên, nhưng dân chúng không thể hiểu được, họ tưởng Chúa đi qua Hy Lạp giảng cho người Do Thái lưu lạc tại đó!

Những người Do Thái đã để cho thành kiến che khuất chân lý. Họ chỉ thấy Chúa Giê-xu là một người bình thường từ Ga-li-lê đến, nên dù Chúa giảng dạy những chân lý thuộc linh họ cũng không để tâm tìm hiểu kỹ càng theo lẽ công chính mà cứ xét đoán Chúa theo bề ngoài, vì vậy họ tìm cách bắt Ngài. Thế nhưng không ai tra tay trên Ngài được vì “giờ Ngài chưa đến.” Một lần nữa cho thấy mọi nỗ lực của con người nhằm ngăn trở sứ mệnh của Chúa đều thất bại vì chưa tới thời điểm. Mặc dù theo kế hoạch thì Chúa sẽ bị bắt và bị giết, nhưng khi kỳ hạn của Ngài chưa đến thì không ai có thể bắt Ngài được.

Ngày nay, chúng ta có cơ hội nghe giảng về Chúa Giê-xu nhiều hơn những người Do Thái ngày trước, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết một cách đúng đắn Chúa Giê-xu là ai và sứ mệnh của Ngài là gì, sứ mệnh đó liên hệ với chúng ta như thế nào. Sự nhận biết đúng đắn sẽ giúp chúng ta thờ phượng Ngài phải lẽ, có cách sống đúng ý Chúa và nhận được sự sống đời đời nơi thiên quốc.

Cách sống của bạn có chứng tỏ bạn nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng đến từ Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa Giê-xu là Đấng đến từ Đức Chúa Trời, con tin Ngài và nhận Ngài làm Chủ đời sống con. Xin cho con có lời nói, hành động, và suy nghĩ đúng theo sự dạy dỗ của Chúa để cuộc sống con bày tỏ Ngài ra luôn luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top