Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016

Giăng 7:19-24
Đừng Xét Đoán Theo Bề Ngoài

“Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói những người Giu-đa không tuân giữ Luật Pháp Môi-se? Chúa trả lời cho việc họ vu khống Ngài bị quỷ ám bằng so sánh nào? Cho biết ý nghĩa của lời dạy “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình”? Chúng ta áp dụng cho ngày nay ra sao?

Khi từ chối lời đề nghị dự lễ Lều Tạm của các em mình, Chúa Giê-xu nói: “Vì Ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác” (câu 7). Thật vậy, trong bài giảng của Chúa tại Đền Thờ giữa kỳ Lễ Lều Tạm, Chúa đã vạch trần tội lỗi của người Giu-đa. Ngài nói họ nhận Luật Pháp từ ông Môi-se nhưng họ không tuân giữ mà lại còn kiếm thế giết Chúa. Họ chống chế bằng cách cho rằng Ngài bị quỷ ám mới nói như vậy. Chúa chứng minh cho họ thấy bằng một so sánh cụ thể. Luật pháp quy định phải làm phép cắt bì cho con trẻ vào ngày thứ tám sau khi sinh (Lê-vi Ký 12:3), nhưng nếu đó là ngày Sa-bát thì họ vẫn làm mà không coi là vi phạm, thế nhưng khi Chúa chữa lành toàn thân thể cho người đã bệnh ba mươi tám năm trong ngày Sa-bát thì họ lại nổi giận kết án Chúa phạm luật ngày Sa-bát và đòi giết Chúa! (Giăng 5:18). Rồi Chúa dạy họ: “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.”

Lời dạy của Chúa có ý nghĩa gì? Những người Giu-đa đã phê phán Chúa hời hợt theo bề ngoài, cho rằng Chúa có học Kinh Thánh với các thầy dạy luật đâu mà giảng dạy. Chúa chỉ là con của người thợ mộc tại một ngôi làng tầm thường ở Na-xa-rét mà thôi. Chính vì xét đoán theo bề ngoài như vậy nên mắt họ bị che khuất khỏi chân lý, Chúa phân tích đúng sai cho họ nhưng họ không thấy và chấp nhận, ấy vậy, họ còn vu khống Chúa bị quỷ ám. Nếu họ xét đoán mọi sự theo lẽ công chính, tức theo tinh hoa bề trong của chân lý thì họ sẽ không phạm sai lầm với Chúa và sẽ nghe được tiếng Chúa phán dạy. Xét đoán một người mà chỉ căn cứ trên luật lệ suy diễn cứng nhắc của hình thức bề ngoài mà không xét sâu xa đúng bản chất của luật pháp căn cứ trên lẽ công minh và tình người, thì chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng sai lầm như người Giu-đa ngày trước. Chỉ chú trọng bề ngoài của luật pháp do con người suy diễn mà bỏ qua tình người thì sẽ trở thành người vô tâm vì sẵn sàng triệt hạ con người để bảo vệ luật lệ cách máy móc. Ngày nay, chúng ta có luật pháp là Kinh Thánh trong tay, mỗi người cần sống và cư xử với nhau trong tình yêu theo lẽ công chính căn cứ trên Lời Chúa chứ không phải xét đoán nhau, triệt hạ nhau bằng luật lệ cách máy móc, thiếu tình người.

Có khi nào bạn xét đoán anh chị em mình theo bề ngoài mà thiếu tình người chưa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con cư xử với nhau giống người Giu-đa ngày trước. Xin giúp con coi trọng tình người hơn là luật lệ bề ngoài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top