Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016

Giăng 7:14-18
Đạo Lý Đến từ Đức Chúa Trời

“Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là Ta nói theo ý Ta” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nghe Chúa giảng, những người Giu-đa nói Chúa “chưa từng học, làm sao biết Kinh Thánh?” Chúa trả lời cho họ thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt một bài giảng đúng theo ý Chúa với bài giảng theo luân lý, ý riêng?

Chúa Giê-xu đã đến với Lễ Lều Tạm cách âm thầm, và giữa kỳ lễ Chúa vào Đền Thờ giảng dạy. Lời dạy của Chúa khiến dân chúng sững sờ, kinh ngạc, nhưng họ lại thắc mắc: “Người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh?” Họ muốn nói Chúa chưa học với các giáo sư Do Thái. Chúa Giê-xu khẳng định đạo lý Ngài dạy không xuất phát từ ý mình nhưng từ Đức Chúa Trời. Đạo lý Chúa có nghĩa là giáo lý hay lời dạy của Chúa. Chúa dạy đạo lý từ Đức Chúa Trời nhưng những người Giu-đa không quan tâm tìm hiểu nguồn gốc đạo lý Chúa dạy, mà họ chỉ thắc mắc nguồn gốc Chúa học từ đâu. Chúa nói với họ, để có thể phân biệt được lời dạy của Chúa là đạo lý từ Đức Chúa Trời hay từ ý riêng, họ cần phải có đời sống sẵn lòng làm theo ý muốn Chúa (câu 17). Không phải người dạy đã học ở đâu, nhưng quan trọng là người dạy phải là người sống chân thật, công chính, không tìm vinh quang cho mình nhưng luôn tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình (câu 18). Khi nghe giảng Lời Chúa, điều quan trọng là cần xét xem nội dung của đạo lý đó có phải đến từ Đức Chúa Trời hay không để khỏi đi sai lạc.

Ngày nay, chúng ta có thể học theo gương các tín hữu Bê-rê ngày trước, khi nghe giảng, cần tra xem Kinh Thánh để biết lời giảng có thật chăng (Công Vụ 17:11), bằng cách đối chiếu để xem lời giảng đó có thật sự xuất phát từ Lời Đức Chúa Trời hay chỉ là luân lý của đời hoặc ý riêng của người giảng; có gì mâu thuẫn với Kinh Thánh không; lời giảng có mục đích tìm vinh quang cho chính mình để được mọi người ca tụng, hay tìm vinh quang cho Đức Chúa Trời. Nếu ai giảng gì cũng nghe theo cả thì rất dễ sa vào chước cám dỗ của tà giáo, vì tà giáo cũng nói Lời Kinh Thánh nhưng lại bẻ cong chân lý, lôi kéo con người theo tổ chức của họ chứ không phải theo Chúa. Còn nếu chỉ chú tâm đến con người, lý lịch, bằng cấp, chức tước thì cũng sẽ không thể thấy được ý muốn Chúa cho mình. Hãy học Lời Chúa và làm theo Lời Chúa dạy để được Chúa Thánh Linh soi sáng tâm trí hầu phân biệt đâu là đạo lý đến từ Đức Chúa Trời và đâu là luân lý sai lạc đến từ con người.

Khi nghe giảng Lời Chúa bạn có thái độ nào?

Lạy Chúa, xin cho con quyết tâm làm theo ý muốn Chúa để tâm trí con được soi sáng, biết phân biệt đâu là đạo lý của Chúa để vâng theo, và đâu là ý riêng của con người để lánh xa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 19

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top