Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016

Thi Thiên 135:8-14
Quyền Tể Trị của Chúa trong Lịch Sử

“Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài, và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài” (câu 14 BTT).

“Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân Ngài, và thương xót các đầy tớ Ngài” (câu 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhắc lại những biến cố lịch sử nào của người Ít-ra-ên để cho thấy quyền tể trị của Chúa trên dòng lịch sử dân Ngài? Câu 13 và 14 nói lên điều gì? Chúa tể trị cuộc đời mỗi chúng ta như thế nào?

Phần đầu của Thi Thiên 135, tác giả kêu gọi mọi người chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện, quyền năng của Chúa tể trị toàn cõi thiên nhiên. Từ câu 8-14, tác giả quay trở về với con dân Ít-ra-ên, nhắc lại những việc diệu kỳ, lớn lao Chúa đã làm cho dân Ngài để thúc giục mọi người thêm lòng yêu mến Chúa và chúc tụng Ngài. Điều vĩ đại nhất về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên lịch sử người Ít-ra-ên là Ngài đã giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập qua mười tai vạ, đặc biệt là tai vạ thứ mười, đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập, khiến cho Pha-ra-ôn phải mềm lòng cho dân của Chúa ra đi (câu 8, 9). Việc thứ hai, Đức Chúa Trời đánh bại các dân tộc gian ác để ban Đất Hứa Ca-na-an đượm sữa và mật cho dân Chúa làm sản nghiệp (câu 10-12). Câu 14 rút ra từ Phục Truyền 32:36: “Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân sự mình hao mòn, Và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó, thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó, và thương xót tôi tớ Ngài.” Tác giả đã cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng công minh, xét đoán, và bênh vực dân Ngài, và Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài đã bày tỏ lòng thương xót đầy tớ Ngài. Danh Chúa là Danh còn đến đời đời (câu 13). Đó là những lý do giục lòng con dân Chúa chúc tụng Ngài không thôi trong đời sống mình.

Con người và các triều đại làm nên lịch sử, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị dòng lịch sử con người. Con người có thể dùng quyền lực để áp bức con người, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng xét đoán, bênh vực, và bày tỏ lòng thương xót đầy tớ Ngài. Ngay cả cuộc đời của mỗi chúng ta, khi chân thành nhìn lại, ai cũng có những mốc lịch sử đáng nhớ, đó là sự kiện Chúa cứu chúng ta; những ơn phước đặc biệt Chúa ban cho chúng ta và gia đình; Chúa thương xót kéo chúng ta trở lại với Ngài khi chúng ta phạm tội… Cả cuộc đời của chúng ta Chúa đã tể trị trọn vẹn. Chúng ta cần thường xuyên nhắc lại cho chính mình và con cháu mình để cùng nhau chúc tụng Chúa với lòng biết ơn sâu đậm.

Bạn chúc tụng Chúa về điều gì khi nhìn lại những mốc lịch sử trong cuộc đời mình?

Lạy Chúa, con biết ơn Ngài về sự tể trị của Chúa trên đời sống con. Xin cho con luôn nhớ và ôn lại ơn phước Chúa cho chính con và con cháu con để chúng con chúc tụng Chúa không thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top