Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016

II Các Vua 25:22-29
Chút Hy Vọng Le Lói

“Năm thứ ba mươi bảy từ khi Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, phải giam, ngày hai mươi bảy tháng mười hai,

Ê-vinh-mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, năm đầu tức vị, tha cho Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, ra khỏi ngục” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn, tình hình đất nước và dân còn sót lại như thế nào? Phần cuối sách từ câu 27 trở đi ghi lại sự kiện gì? Tại sao tác giả quay trở lại để ghi sự kiện đó? Bạn học được gì về Đức Chúa Trời sau khi học xong hai sách Các Vua?

Sau khi dân Chúa bị bắt lưu đày ra khỏi xứ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm ông Ghê-đa-lia làm quan tổng đốc để cai trị dân còn sót lại của Giu-đa. Một số quan tướng và quân lính quay trở lại đầu phục quan Tổng đốc Ghê-đa-lia, nhưng một thời gian sau, họ nổi dậy mưu phản và giết Tổng đốc Ghê-đa-lia rồi bỏ trốn qua Ai Cập vì sợ người Canh-đê báo thù. Từ câu 27 trở đi, là những câu cuối cùng của sách lịch sử các vua, tác giả đột nhiên quay trở lại xứ Ba-by-lôn với Vua Giê-hô-gia-kin. Sau ba mươi bảy năm bị giam cầm, bỗng nhiên vua Ba-by-lôn là ông Ê-vinh-mê-rô-đác quyết định ân xá cho Vua Giê-hô-gia-kin, tha vua ra khỏi ngục. Chẳng những vậy, vua còn được đối xử tử tế, được cùng ngồi ăn đồng bàn với vua Ba-by-lôn, và được cấp dưỡng đến trọn đời.

Trải qua gần bốn trăm năm đất nước bị chia cắt, một số ít triều đại vua trung tín với Đức Chúa Trời thì đất nước được thịnh vượng, ngược lại những triều vua bất trung và thờ thần tượng thì dẫn tới thảm họa. Thật đáng buồn vì phần lớn các vua đã bất trung, bất chấp lời cảnh báo của Chúa qua các tiên tri, kéo theo toàn dân bất trung, thờ thần tượng nên vương quốc Ít-ra-ên ở phía bắc đã kết thúc bằng sự sụp đổ của thành Sa-ma-ri và dân chúng bị lưu đày qua A-sy-ri vào năm 722 T.C.; và vương quốc Giu-đa ở phía nam kết thúc bằng sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem và dân chúng bị lưu đày qua Ba-by-lôn vào năm 586 T.C. Đức Chúa Trời cho phép những biến cố này xảy ra để giúp cho tuyển dân của Ngài ăn năn quay trở lại với Ngài. Nhiều người cho rằng câu chuyện Vua Giê-hô-gia-kin được ân xá và đối xử tử tế đột ngột ghi ở cuối sách II Các Vua nhằm mục đích cho thấy dù dân chúng bị sửa phạt nhưng vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói. Phía sau giông bão tối tăm mù mịt vẫn là mặt trời hằng sáng soi chiếu rạng. Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời nhân từ, yêu thương. Mọi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đều nhằm mục đích đem lại điều tốt nhất cho con dân Chúa. Điều quan trọng cho mỗi chúng ta là hãy sống tin cậy và vâng lời Chúa để nhận được phước hạnh Chúa ban trong đời này và cả đời sau.

Bạn có quan tâm đến việc vâng lời Chúa dạy hay không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con vẫn sống theo ý riêng mình. Xin cho con chẳng những học Lời Chúa mà còn phải làm theo Lời Chúa dạy để cuộc đời con và gia đình con được phước.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top