Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016

 

II Các Vua 24:18-25:21
Nghiêm Khắc Sửa Phạt

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia cai trị đất nước như thế nào? Quân Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem trong bao lâu? Kết quả như thế nào? Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời để cho Ba-by-lôn bắt vua quan và người Giu-đa làm phu tù? Bạn thấy gì sau những hình phạt của Đức Chúa Trời đối với bạn?

Vị vua cuối cùng của Giu-đa trước khi dân chúng bị lưu đày qua Ba-by-lôn là Vua Sê-đê-kia. Vua lên ngôi lúc hai mươi mốt tuổi và cai trị mười một năm. Vua làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như vua trước. Sau chín năm, quân Ba-by-lôn đem quân vây hãm thành Giê-ru-sa-lem khoảng một năm rưỡi, dân tình đói kém đến tuyệt vọng, cuối cùng, quân địch phá thành vào trong tấn công, bắt sống Vua Sê-đê-kia, giết các con trai vua trước mặt vua, rồi đày vua sang Ba-by-lôn. Vua bị móc mắt và sống kiếp lao tù cho đến chết. Thành Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ bị đốt và phá hủy, dân chúng bị bắt làm phu tù, chỉ còn sót lại những người nghèo khổ mà thôi.

Sau khi vị vua tốt là Vua Giô-si-a qua đời, bốn vua tiếp theo là các Vua Giô-a-cha, Giê-hô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin, và Sê-đê-kia, đều là những vua nhu nhược, gian ác, bất tuân mệnh lệnh Chúa, không nghe theo Lời Chúa phán qua các tiên tri, nên cuối cùng bị hình phạt như đã được cảnh báo trước. Đức Chúa Trời thi hành án phạt của Ngài đối với Giu-đa y như Lời Ngài đã báo trước. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhân từ nhưng Ngài cũng là Đấng công chính. Ngài yêu thương nhưng Ngài cũng sửa phạt nghiêm khắc con dân Ngài. Những cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuông Giu-đa cũng như con dân Chúa vì họ đã xem thường đường lối công chính của Ngài. Chúa nghiêm khắc sửa phạt vì Ngài yêu, Ngài uốn nắn vì Ngài muốn đem con dân Ngài trở lại với Ngài. Sau gần bốn trăm năm đất nước chia cắt thành Ít-ra-ên và Giu-đa, cả hai nước đều đã bị lưu đày bằng những cuộc tấn công của hai đế quốc A-sy-ri và Ba-by-lôn. Đức Chúa Trời dùng hai đế quốc này như những công cụ để hoàn thành mục đích của Ngài. Để rồi năm trăm năm sau, Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Vua của muôn vua, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời, tái lập vương quyền và vương quốc thuộc linh là toàn bộ những người được cứu trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu trên toàn thế giới.

Ngày nay, chúng ta là con dân Chúa, có Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Chúng ta được đọc, học, và nghe Lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần; được Chúa Thánh Linh cáo trách mỗi khi phạm tội… nhưng nếu chúng ta không vâng phục Chúa, đi theo đường riêng mình thì chắc chắc Chúa sẽ nghiêm khắc sửa phạt, vì Ngài không muốn chúng ta bị hư mất. Có thể bây giờ chưa thấy nhưng đến thời điểm, mọi sự chắc chắn sẽ xảy đến y như Lời Ngài đã báo trước.

Bạn đang sống theo ý Chúa hay đang đi theo đường riêng?

Lạy Chúa, những bài học lịch sử là những bài học vô cùng hữu ích cho con. Xin Chúa ban ơn để con ‘không chọn đường riêng cho con, mà vâng theo Giê-xu thôi.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top