Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016

II Các Vua 24:1-7
Kết Cuộc của Sự Gian Ác

“… lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra; vì người đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy huyết vô tội, thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sách Giê-rê-mi chương 26 và 36 ghi lại những việc gớm ghiếc nào Vua Giê-hô-gia-kim đã làm? Đến thời điểm, Đức Giê-hô-va đã trừng phạt tội lỗi gian ác của vua như thế nào? Chúng ta rút ra bài học nào cho mình ngày nay?

Vua Giê-hô-gia-kim là một vị vua rất gian ác, những “sự gớm ghiếc người đã làm” (II Sử Ký 36:8), những “huyết vô tội mà người đã đổ ra” (câu 4) được ghi lại trong sách tiên tri Giê-rê-mi thật kinh khủng: Vua đã giết Tiên tri U-ri vì ông nói tiên tri nghịch cùng vua. Mặc dù Tiên tri U-ri đã chạy trốn qua Ai Cập nhưng vua cũng sai người tìm bắt về và giết chết (Giê-rê-mi

26:20-23). Vua đã đốt sách chép lời tiên tri của Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 36:23). Vua cũng sai người cố bắt cho được Tiên tri Giê-rê-mi và Thư ký Ba-rúc, nhưng Đức Giê-hô-va đã giấu hai người (Giê-rê-mi 36:26).

Vua Giê-hô-gia-kim được Pha-ra-ôn Nê-cô đưa lên làm vua như một chư hầu của Ai Cập. Sau khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đại thắng Ai Cập thì vua lại thần phục Ba-by-lôn. Nhưng chỉ sau ba năm, Vua Giê-hô-gia-kim phản loạn chống lại Ba-by-lôn, vì vậy, vua bị ông“Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đi lên hãm đánh người, xiềng người lại, và dẫn người qua Ba-by-lôn” (II Sử Ký 36:6). Sách Các Vua chỉ ghi vắn tắt “Giê-hô-gia-kim an giấc cùng các tổ phụ mình” và không ghi vua được chôn ở đâu, nhưng lời tiên tri trong Giê-rê-mi 22:19 cho biết: “Người sẽ bị chôn như chôn con lừa; sẽ bị kéo và quăng ra ngoài cửa thành Giê-ru-sa-lem.” Đây là hậu quả của những việc làm gian ác của Vua Giê-hô-gia-kim mà Đức Giê-hô-va không thể nào tha thứ (câu 4).

Được ngồi trên ngôi vua nhưng Vua Ma-na-se cũng như Vua Giê-hô-gia-kim sống trong tội lỗi và cai trị vô cùng gian ác, không tuân phục Đức Giê-hô-va, sẵn sàng giết những ai can ngăn hoặc cảnh cáo về những việc làm gian ác của mình, khiến cho cả dân tộc đi vào con đường tội lỗi. Đến thời điểm, Chúa đã trừng phạt nặng nề (câu 2-4). Ngày nay, nhiều người làm những điều sai trái, sống ngược ý Chúa mà chưa thấy hình phạt, họ vẫn sống bình thường, vẫn ở trong chức vụ, thậm chí vẫn có uy quyền bức hại người khác…, tuy nhiên, bài học hôm nay cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nhân từ chưa trừng phạt ngay, nhưng Ngài cũng là Đấng công chính, qua Kinh Thánh hoặc qua những người Chúa dùng, Ngài tạo nhiều cơ hội nhắc nhở, cảnh báo để chúng ta ăn năn, nếu cứ khinh lờn thì chắc chắn sẽ gặt lấy hậu quả vô cùng kinh khiếp. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy (Ga-la-ti 6:7).

Có tội lỗi nào Chúa đang nhắc bạn qua Lời Ngài hoặc qua một ai đó không? Bạn đáp ứng thế nào?

Lạy Chúa, xin dùng bài học của Vua Giê-hô-gia-kim để nhắc nhở con, xin cất khỏi con những sự cứng lòng để con mềm mại lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa mà ăn năn ngay những sai phạm. Con tạ ơn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top