Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016

Thi Thiên 135:5-7
Quyền Tể Trị của Chúa trong Thiên Nhiên

“Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu” (câu 5, 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì trong câu 5 khi đại từ “tôi” chuyển sang “chúng tôi”? Tiếp theo đó, tác giả chúc tụng Đức Chúa Trời về những điều gì? Tác giả nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào khi nhìn vào thiên nhiên? Noi gương tác giả, chúng ta phải chúc tụng Chúa về những điều gì và khi nào?

Sau khi nêu lý do chúc tụng Chúa từ câu 1-4, tác giả Thi Thiên 135 ca ngợi Chúa bằng sự cảm nhận cá nhân, “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn,” tiếp theo là lời tôn vinh của “chúng tôi” tức toàn dân Ít-ra-ên, “Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần” (câu 5). Và rồi, tác giả ca ngợi vẻ uy nghi của Đức Chúa Trời khi Ngài thực hiện những điều đẹp ý Ngài trong cõi thiên nhiên, ở trên trời, dưới đất, biển, các vực sâu, mây bay, gió mưa, sấm chớp… Với thể văn thi ca, tác giả dùng những hình ảnh biểu tượng để nói lên rằng toàn cõi thiên nhiên đều nằm trong quyền tể trị của Chúa.

Ngước mắt lên bầu trời để nhìn xem công cuộc sáng tạo của Đấng Tạo Hóa, thấy sự vận hành một cách trật tự của vũ trụ, chứng kiến những hiện tượng diệu kỳ trong thiên nhiên, tác giả cảm nhận được rằng: “Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1). Qua đó, tác giả cất tiếng chúc tụng Chúa là Đấng lớn lao vĩ đại, Đấng trổi cao hơn hết các thần hư không của Dân Ngoại, Ngài là Vua của các vua, Chúa của các chúa, là Đấng tể trị tối cao trên toàn cõi vũ trụ, là Đấng nắm quyền tuyệt đối trên thiên nhiên (Khải Huyền 19:6). Thật vậy, khi nhìn vào cõi thiên nhiên, không ai là không ca ngợi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Là một tạo vật của Đức Chúa Trời, lại được Chúa cứu chuộc để nhìn biết sự vĩ đại và quyền tể trị của Ngài trên toàn vũ trụ, cuộc đời của mỗi chúng ta có cất tiếng chúc tụng Đức Chúa Trời không? Chúng ta phải luôn chúc tụng Chúa mỗi khi thờ phượng Ngài. Hãy cùng gia đình, cùng Hội Thánh cất tiếng chúc tụng Chúa. Chúc tụng Chúa trong nếp sống hằng ngày, trong mọi hoàn cảnh cho đến đời đời.

Khi đi du lịch, ngắm nhìn núi rừng, biển cả… bạn có dâng lời chúc tụng Đấng Tạo Hóa cao cả quyền oai không?

Lạy Đức Chúa Trời cao cả quyền oai, xin cho con hòa lòng với bài hát: “Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời. Chúa Đấng siêu việt! Quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, Cao cả quyền oai” (trích lời bài hát Lớn Bấy Duy Ngài).

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top