Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016

Gióp 42:1-10
Bài Học Tha Thứ từ Ông Gióp

“Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước” (Gióp 42:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Gióp ra sao khi ông gặp Chúa? Chúa đã phán gì với ông Ê-li-pha? Các yếu tố quan trọng nào cần có để được tha thứ? Sự cầu thay của ông Gióp cho các bạn bày tỏ điều gì? Chúa muốn bạn làm gì khi một người phạm lỗi với bạn?

Sự tha thứ liên hệ đến những cá nhân cụ thể, và trên hết nó liên hệ đến Đức Chúa Trời. Câu chuyện của ông Gióp cho chúng ta những bài học quý báu về sự tha thứ.

Đức Chúa Trời tha thứ khi chúng ta hết lòng ăn năn. Sự ăn năn này chỉ xảy đến khi chúng ta gặp Chúa cách cá nhân. Ông Gióp đã thốt lên: “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42:5-6). Ông Gióp ăn năn vì bây giờ ông được gặp Chúa mặt đối mặt: Càng thấy Chúa thánh khiết, khôn ngoan, vĩ đại chừng nào, ông Gióp lại càng thấy mình xấu xa, ngu dại, nhỏ bé chừng nấy. Vì thế, ông hết lòng ăn năn vì nhận thức kẻ ngu dại như mình lại dám chất vấn Đức Chúa Trời là Đấng Khôn Ngoan Cao Cả. Chúa đã chấp nhận sự ăn năn của ông khi Ngài dùng chữ “kẻ đầy tớ Ta” đến bốn lần để nói về ông Gióp trong câu 7 và 8. Sự ăn năn thật khiến một người nhận biết ân sủng lớn lao kỳ diệu của Chúa dành cho chính mình. Từ đây, con người mới có thể ở trong tư thế sẵn sàng để tha thứ người khác.

Sau khi đã chuẩn bị người tha thứ là ông Gióp, Chúa đến và phán với ông Ê-li-pha, người cao tuổi nhất trong ba người bạn của ông Gióp. Chúa cho họ thấy tội lỗi họ đã phạm (câu 7) và phương cách để được tha thứ (câu 8). Chúa cho biết họ đã chất thêm nỗi sầu khổ cho ông Gióp bằng những giả định sai lầm với thái độ chỉ trích một người cô thế ! Họ không hiểu biết chương trình của Đức Chúa Trời mà lại muốn dạy khôn người khác, bóp méo ý muốn Đức Chúa Trời theo sự hiểu biết nông cạn của mình.

Chúa phán bảo ông Ê-li-pha và hai bạn mình phải bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực đi đến ông Gióp, để dâng lên Chúa một của lễ thiêu, rồi ông Gióp, người đã từng bị họ lên án những tội lỗi nặng nề, sẽ cầu thay để Chúa tha thứ cho họ. Trước tiên họ phải dâng của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời vì nhận biết rằng trên hết họ đã phạm tội với Chúa. Sau đó, họ cần phải đến với ông Gióp để xin ông cầu thay cho. Sự ăn năn thật đòi hỏi sự hạ mình. Họ đã chỉ trích lăng nhục ông Gióp bao nhiêu, giờ đây họ phải đến để xin ông Gióp cầu thay cho họ bấy nhiêu.

Ông Gióp đã thật đau lòng khi chính những người bạn thân thiết nhất của ông đã xúc phạm ông khi lên án ông những tội lỗi nặng nề mà ông không hề phạm. Tuy nhiên, Chúa muốn chính ông phải bày tỏ lòng tha thứ thật khi ông phải hết lòng cầu thay cho họ. Sự cầu thay cho người phạm lỗi là phương cách Chúa dạy để dẫn đến sự tha thứ. Kinh Thánh chép: “Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người” (câu 10).

Lạy Chúa, xin Chúa cho con cảm nhận thật rõ ràng sự gớm ghê của tội lỗi con trước mặt Chúa và thể nào Chúa đã tha thứ cho con, để con có thể cầu thay và tha thứ cho người phạm lỗi với con. Xin Chúa cho con ăn năn, hạ mình và xin lỗi khi được Ngài cáo trách.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top