Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2016

Giô-suê 1:1-9
Năm Mới Có Chúa Đồng Hành

“Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Để đánh chiếm Đất Hứa, người Ít-ra-ên phải đối đầu với những nan đề nào? Đức Chúa Trời đã hứa gì với ông Giô-suê (câu 5)? Nhờ đâu mà người Ít-ra-ên thành công trong việc đánh chiếm miền Đất Hứa? Ngày nay, Chúa đồng hành với chúng ta như thế nào?

Vạn vật xoay chuyển nhịp nhàng dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và một mùa xuân tươi mới nữa lại về. Trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, nhà nhà đều ước ao những điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ mỉm cười với gia đình mình. Xin cùng trải lòng ra để lắng nghe điều Chúa dạy chúng ta trong năm mới Âm Lịch này.

Bối cảnh của Giô-suê 1:1-9 là khi người Ít-ra-ên chấm dứt những tháng ngày phiêu bạt trong hoang mạc, chuẩn bị vượt sông Giô-đanh và đánh chiếm vùng đất đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ họ. Có thể nói đây là điều mà bất kỳ người dân Ít-ra-ên nào cũng khát khao, mong mỏi. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng khó lòng tránh khỏi sự lo lắng, sợ hãi. Bởi vì người

Ít-ra-ên phải chiến đấu với những người cao to vạm vỡ, phải đánh chiếm một vùng đất mà họ không hề quen thuộc. Người Ít-ra-ên đang phải đối đầu với những điều vượt quá sức và khả năng của họ. Trước tình cảnh ấy, Đức Chúa Trời một lần nữa lại hứa với nhà lãnh đạo Giô-suê rằng: “Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.”

Người Ít-ra-ên thành công trong việc đánh chiếm xứ Ca-na-an không phải vì có bộ tham mưu tài ba, hay nhờ vào đội quân bách chiến bách thắng. Điều họ có duy nhất là sự ban phước, đồng hành của Chúa. Chúa đồng hành với các thám tử khi họ thăm dò xứ Ca-na-an, Chúa đồng hành với toàn dân khi họ đồng lòng vượt qua sông Giô-đanh, Chúa đồng hành với họ khi chiếm đánh thành Giê-ri-cô to lớn… Vâng, Chúa đồng hành với dân chúng trong mọi lúc mọi nơi, như điều Ngài đã hứa (câu 5). Và Chúa cũng sẽ đồng hành với mỗi chúng ta trong năm mới Âm Lịch này.

Một năm mới mở ra với lời ban phước tốt lành và quý báu từ Đức Chúa Trời rằng: Chúa sẽ ở cùng mỗi chúng ta như Chúa ở cùng ông Giô-suê, Chúa sẽ không lìa chúng ta, không bỏ chúng ta. Chúa sẽ đồng hành với mỗi gia đình trong những việc lớn nhỏ, Chúa cũng sẽ đồng hành trên từng công việc, từng nỗi trăn trở khác nhau của từng người. Năm mới, xin chúng ta cùng hân hoan hướng lòng về mảnh đất thuộc linh đượm sữa và mật mà Chúa hứa ban cho mỗi con dân Ngài. Dẫu hành trình về mảnh đất thuộc linh ấy lắm lúc có những điều vượt quá sức của mình, nhưng hãy an lòng vì Chúa luôn bên cạnh.

Bạn cảm tạ Chúa điều gì trong ngày đầu tiên của năm mới này?

Tạ ơn Chúa vì những tháng ngày trước mắt con không biết được điều gì sẽ đến, nhưng con an lòng bước đi vì có Chúa luôn đồng hành với con, không lìa, không bỏ con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top