Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2016

Thi Thiên 135:1-4
Lý Do Chúc Tụng Chúa

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen Danh Ngài, vì ấy là vui” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nêu những lý do nào để chúc tụng Chúa (câu 1-4)? Chúng ta chúc tụng Chúa như thế nào trong khi thờ phượng và trong nếp sống hàng ngày?

Thi Thiên 135 mở đầu và kết thúc bằng từ Ha-lê-lu-gia có nghĩa là hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va.

Từ câu 1-4, tác giả kêu gọi các đầy tớ phục vụ trong Nhà Đức Giê-hô-va tại hành lang Đền Thờ hãy chúc tụng, ca ngợi Ngài vì các lý do sau đây.

Thứ nhất, hãy chúc tụng Chúa vì Ngài là thiện: “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va là thiện (câu 3a BTTHĐ).

“Thiện” có nghĩa là rất tốt, toàn hảo, toàn thiện. Thật ra, con người hữu hạn không thể nào có đủ ngôn từ để mô tả sự thiện lành của Đức Chúa Trời, vì vậy điều chúng ta chỉ có thể làm là ca ngợi sự tốt lành và toàn thiện của Chúa và công bố cho nhiều người được biết.

Thứ hai, hãy chúc tụng Danh Chúa “vì ấy là vui”: “Hãy chúc tụng Danh Ngài vì đó là niềm vui” (câu 3b BTTHĐ). Danh Chúa là Danh đáng yêu quý, vì vậy không một ai yêu kính Chúa mà không vui mừng cất tiếng ca ngợi Ngài với tất cả tấm lòng. Người yêu Chúa luôn lấy sự chúc tụng Ngài làm niềm vui, sự thờ phượng là cơ hội bày tỏ niềm vui, những bài hát ca ngợi Chúa với niềm vui sẽ bay cao đến tận thiên đàng.

Thứ ba, chúc tụng Chúa vì Ngài đã chọn ông Gia-cốp, lấy Ít-ra-ên làm cơ nghiệp riêng của Ngài (câu 4). Ông Gia-cốp cũng như Ít-ra-ên không xứng đáng để được Chúa chọn, nhưng Ngài đã chọn lựa bởi lòng nhân từ của Ngài, đó chính là lý do để ca ngợi Ngài. Ngày nay, chúng ta là người được Đức Chúa Trời lựa chọn, vì vậy, cuộc đời của những người được chọn phải là một cuộc đời chúc tụng Chúa không thôi.

Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi, những lý do chúc tụng Chúa của chúng ta ngày nay cũng giống như ngày trước. Hằng tuần chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, hát Thánh ca tôn vinh Chúa, dâng hiến lên Chúa, lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng vui mừng, chúc tụng và tôn cao Danh Chúa. Và khi trở về nhà, chúng ta tiếp tục chúc tụng Chúa bằng nếp sống của mình để những người chung quanh thấy được Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài vô biên để họ cũng đến với Ngài.

Lòng bạn có vui mừng chúc tụng Chúa trong từng tiết mục của chương trình thờ phượng không? Lời nói, hành động, suy nghĩ của bạn có chúc tụng Danh Chúa không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con thờ phượng Ngài như một thói quen mà lòng chưa thật sự ca ngợi, chúc tụng Chúa như đáng phải có. Xin giúp con sống đời sống chúc tụng Chúa không thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành