Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2016

Ma-thi-ơ 18:23-35
Hết Lòng Tha Thứ

“Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 18:35).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã kể câu chuyện để dạy gì về vấn đề tha thứ? Người đầy tớ không tha thứ đã lãnh hậu quả nào? Chúng ta có thể lãnh hậu quả nào nếu không hết lòng tha thứ? Bạn cần tha thứ cho ai hôm nay?

Phần Kinh Thánh hôm nay là một ẩn dụ Chúa kể để dạy về sự tha thứ. Chúa kể rằng có một người mắc nợ vua một vạn ta-lâng (một món nợ rất lớn, tương đương với tiền thuế của 10 tỉnh), và anh không tài nào trả dứt. Vua truyền bán hết tài sản và vợ con anh để trả nợ. Người mắc nợ bèn sấp mình xuống van xin vua khất nợ để anh trả dần. Vua thấy thương tình, bèn tha nợ cho anh. Sau khi được tha nợ, người này về gặp một người thiếu anh một món nợ nhỏ (chỉ có 100 đơ-ni-ê, tương đương với 100 ngày công). Người mắc nợ cũng van xin, nhưng anh ấy nhất quyết không tha và còn bắt bỏ tù con nợ của mình. Việc này đến tai vua. Vua nổi giận và bắt anh ấy nhốt tù cho đến khi trả hết nợ. Chúa kết luận rằng: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng xử với các ngươi như vậy” (câu 35).

Sau khi nghe xong câu chuyện này, có người sẽ hỏi: Phải chăng Chúa sẽ bỏ chúng ta vào hỏa ngục, chúng ta sẽ mất sự cứu rỗi nếu chúng ta không tha thứ cho người khác? Câu trả lời là không phải như vậy, vì Kinh Thánh khẳng định rằng, chúng ta được cứu bởi đức tin, chứ không bởi bất cứ việc làm nào, kể cả việc tha thứ (Ê-phê-sô 2:8). Tuy nhiên, nếu con cái Chúa không biết tha thứ thì hãy khá coi chừng. Điều chắc chắn sẽ đến cho những người không biết tha thứ là người ấy sẽ bị bỏ vào nhà tù của chính mình. Lòng căm giận, thù hận sẽ nhốt người ấy trong cay đắng, đau đớn, buồn phiền, và bất an. Người ấy sẽ mất tự do và không thấy thoải mái trong mối quan hệ với những người chung quanh. Nhiều người vì không tha thứ mà sinh ra các bệnh tật tinh thần cũng như thể chất.

Thêm vào đó, người không biết tha thứ cũng có thể là người chưa thật sự ăn năn để kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Giống như người mắc nợ vua, người ấy chỉ xin khất nợ. Tức là xin gia hạn ngày trả, để có đủ thì giờ kiếm tiền trả nợ. Vì tự cao, người ấy không thừa nhận tình trạng bất lực của mình – anh không tài nào trả nổi món nợ, để rồi cầu xin chủ khoan hồng, tha bổng. Người tin Chúa thật là người biết ăn năn, biết tội mình to lớn, không tài nào tự cứu được, không thể tự trả nổi, nên chỉ còn cách là xin Chúa tha bổng. Người tin Chúa thật sẽ cảm biết sự tha thứ của Chúa là to lớn và quý báu dường bao. Người như vậy sẽ sẵn sàng tha thứ cho người khác. Cho nên không biết tha thứ cũng có thể là bằng chứng của lòng vô tín!

Bạn có còn giận hờn cay đắng ai chăng? Hãy nghe lời cảnh cáo của Chúa mà rà soát lòng mình và đức tin của mình. Hãy ăn năn, và hãy nhờ ơn Chúa mà tha thứ cho người đã gây ra tổn hại cho bạn.

Lạy Chúa, con phải học bài học tha thứ mỗi ngày. Xin cho con không lấy sức con mà tha thứ nhưng thật sự cảm nhận sâu xa sự tha thứ của Ngài để có thể tha thứ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top