Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2016

Ma-thi-ơ 18:21-35
Tha Thứ Mấy Lần?

“Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Ma-thi-ơ 18:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa điều gì về sự tha thứ? Chúa trả lời ông ra sao? Câu trả lời của Chúa có hàm ý gì? Tại sao chúng ta phải tha thứ như vậy?

Sứ đồ Phi-e-rơ là người dạn dĩ. Khi có điều thắc mắc, ông không ngần ngại mà đến hỏi Chúa. Lần này ông hỏi về vấn đề tha thứ. Ông nói: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải bảy lần chăng?

Người mình thường nói: Sự bất quá tam. Tha cho người ta ba lần là nhiều lắm rồi. Ở đây, Sứ đồ Phi-e-rơ rộng rãi hơn. Ông hỏi: Có phải bảy lần chăng? Ông nghĩ như vậy là quá mức nhân từ rồi. Nhưng Chúa lại dạy: “Ta không nói cùng ngươi đến bảy lần, nhưng bảy mươi lần bảy.” Một số bản khác dịch là ‘bảy mươi bảy lần.’ Đối với người Do Thái, số 7 là số trọn vẹn, vì vậy dù dịch như thế nào, những con số 7 này cho thấy một sự hoàn toàn trọn vẹn. Nói cách khác, Chúa muốn chúng ta tha thứ trọn vẹn, không có giới hạn.

Đây là một điều chúng ta khó chấp nhận và cũng rất khó thực hiện. Chúng ta hỏi rằng nếu tha thứ như vậy thì sự công bình ở đâu? Và nếu muốn tha như vậy thì làm sao có thể làm được. Thật vậy, mỗi chúng ta không ai thiếu những kinh nghiệm đau thương vì bị người khác làm hại. Có người vô tình và cũng có người cố ý làm hại chúng ta. Họ có thể gây tổn thương cho chúng ta bằng lời nói hay bằng việc làm. Có người gây tổn hại tài chánh, tổn hại danh dự, tổn hại sức khỏe, hay có khi cả mạng sống nữa. Tổn hại vật chất, thân thể có thể mau bình phục, nhưng thương tổn tinh thần thường theo ta suốt đời. Tôi phải tha thứ cho những người gây hại cho mình chăng? Những gương anh hùng trong thời xưa là những người biết trả thù đích đáng những người đã hãm hại gia đình, hay môn phái của họ.

Văn hóa của Nước Trời khác với văn hóa của trần gian. Chúa dạy rằng chúng ta phải tha thứ không giới hạn vì chính Ngài đã tha thứ không giới hạn. Ngài tha thứ cho mọi người, dù người ta có phạm tội trọng, tội nhiều bao nhiêu đi nữa, miễn là chúng ta biết ăn năn. Ê-phê-sô 1:7 dạy rằng, chúng ta được tha tội “theo sự dư dật của ân điển Ngài.” Ê-sai 1:18 thì dạy rằng: “Dù tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Khi bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa Giê-xu còn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình làm” (Lu-ca 23:34).

Có người nào trong quá khứ đã gây ra tổn hại cho bạn không? Lòng bạn đã bị tổn thương ra sao? Bạn có sẵn sàng tha thứ cho người đã gây tổn hại cho bạn không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của con theo sự dư dật của ân sủng Ngài. Bởi ơn Ngài, con xin tha thứ cho những người đã làm tổn thương con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top