Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2016

Ê-phê-sô 4:17-32
Tha Thứ Để Sống Hài Hòa

“Hãy ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).

Câu hỏi suy ngẫm: Mối tương giao với Chúa và với người khác liên hệ nhau thế nào? Để hàn gắn những mối tương quan đã bị đổ vỡ, chúng ta cần phải làm gì? Bạn thường có thái độ và hành động nào khi có người chỉ cho bạn thấy những sai lầm của bạn? Làm sao để bạn có thể tha thứ người khác?

Mỗi chúng ta đều là tội nhân sống giữa những tội nhân nên sự đụng chạm làm tổn thương nhau là điều không sao tránh được. Tuy nhiên những tổn thương, những đau đớn ấy cần được hàn gắn bằng sự tha thứ cho nhau. Sự tha thứ và thiện ý làm hòa sẽ xây dựng tình thân thương trong chúng ta sâu đậm hơn. Tha thứ cho người khác không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta cần nhớ rằng chính mình cũng là tội nhân đã từng được Chúa tha thứ. Chúng ta tha thứ cho người khác vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta (câu 32). Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta nguồn sức mạnh của sự tha thứ là khi chúng ta nhờ Chúa. Chúng ta làm được việc khó khăn này là nhờ sự trông cậy trọn vẹn của chúng ta vào Chúa (Phi-líp 4:13).

Trong thời Cựu Ước, người Do Thái xem mình là dân tộc biệt riêng của Đức Chúa Trời và trổi vượt hơn mọi dân tộc khác. Vì thế người Do Thái và Dân Ngoại có một sự cách biệt rất lớn. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài phá bỏ bức tường ngăn cách ấy. Ngài cứu người Do Thái, cứu cả người không phải Do Thái, biến cả hai thành con cái Ngài, thành anh chị em với nhau. Mọi ngăn cách bị dẹp bỏ để con dân Chúa trở thành hiệp nhất. Ai thật sự ở trong Chúa sẽ hòa hiệp nhau như Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách” (Ê-phê-sô 2:14). Là con cái Chúa, chúng ta cần dẹp bỏ mọi ngăn cách với anh chị em mình, và đừng xây lên bức tường chia rẽ nào cả.

Nếu thật sự ở trong Chúa thì mọi người trong gia đình, trong Hội Thánh sẽ có sự hiệp nhất và hòa hợp lẫn nhau. Không thể có sự chia rẽ, thù ghét giữa những người thật sự ở trong Chúa. Cá tính, sở thích, khả năng có thể khác nhau, nhưng nếu mọi người đều kính sợ, yêu mến, và đầu phục Chúa, những bức tường ngăn cách tất yếu sẽ sụp đổ. Giải hòa với người khác là điều kiện để chúng ta ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài. Chúa Giê-xu đã dạy: “Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ” (Ma-thi-ơ 5:23, 24).

Khi ý thức sự sai lầm của chính mình, người được tha thứ cần phải sửa lại, phải giải quyết trong ánh sáng của Lời Chúa. Vì lỗi lầm của chúng ta mà Chúa phải chịu chết trên thập tự giá. Muốn được tha thứ, chúng ta phải sửa sai những lỗi lầm của mình. Chúng ta cần nhận biết những lỗi lầm của mình để xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm, đủ sức sửa lại những sai lầm đó.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của con và cho con sống trong mối tương giao với Ngài. Xin Chúa giúp con luôn biết sửa sai những lỗi lầm của con đối với anh chị em mình, biết tha thứ cho người khác, để có thể hiệp nhất và sống hòa hợp với mọi người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top