Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2016


Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2016

Cô-lô-se 3:11-14
Vì Sao Phải Tha Thứ?

“Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi tin Chúa, chúng ta không còn bị chi phối bởi những ngăn cách nào (câu 11)? Tại sao sự tha thứ liên quan đến bản tính của một Cơ Đốc nhân (câu 12)? Chúng ta phải tha thứ như thế nào (câu 12-13)? Lý do nào bạn cần nhờ cậy Chúa nhiều nhất để có thể tha thứ?

Khác với những người chưa tin Chúa, các con cái Chúa không những được truyền dạy phải tha thứ mà còn được trang bị những điều kiện và khả năng cần thiết để có thể tha thứ.

Trước hết, trong Chúa Cứu Thế có sự hiệp nhất. Các nguyên nhân có thể dẫn đến những mâu thuẫn cá nhân và tập thể đã bị loại trừ. Chính Ngài là nguyên nhân đem đến sự hiệp nhất giữa những sự khác biệt về chủng tộc, quốc gia, tầng lớp, đẳng cấp, và văn hóa (câu 11). Phải có một sự đổi mới thật sự trong mỗi cá nhân để những sự thù hiềm giữa các dân tộc, sự khinh chê những người ở các tầng lớp khác, hoặc sự cố chấp gìn giữ các truyền thống… không còn chỗ đứng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết rằng những sự khác biệt này vẫn còn đó khi chúng ta trở nên con cái của Ngài, nhưng những điều này không còn là cớ để gây sự chia rẽ trong Hội Thánh của Ngài.

Thứ hai, chúng ta được ban cho khả năng để tha thứ. Con người với bản chất hư hoại của mình không thể làm được điều này cách trọn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta đã được ban cho một bản chất mới của Đấng Christ. Thật vậy, Ngài đã chọn chúng ta, biệt riêng, và yêu thương chúng ta (câu 12). Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Ngài đang sống đời sống đắc thắng của Ngài qua chúng ta. Việc của chúng ta là phải mặc lấy lòng thương xót, sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Điều này bày tỏ qua việc chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau.

Thứ ba, chúng ta được ban cho gương mẫu để noi theo. Chúng ta có một Chúa Giê-xu sống khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nhân từ, và đầy lòng thương xót. Là con người như chúng ta, Chúa đã cho chúng ta thấy một mẫu mực trọn vẹn để noi theo. Sự tha thứ của Chúa là sự tha thứ không giới hạn cho những người không xứng đáng. Hơn nữa, chính Ngài cũng đã phải trả giá cho sự tha thứ lớn lao này.

Chúng ta đang trung thành với điều gì? Điều đó có làm ngăn cách sự tương giao trong Chúa không? Khi nào chúng ta lại bị cám dỗ cho rằng chúng ta không thể tha thứ được?

Lạy Chúa, xin cho con kinh nghiệm được ý nghĩa thật sự của câu “Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” Xin Ngài sống qua đời sống của con mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top