Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2016

Thi Thiên 134:1-3
Cuộc Đời Chúc Tụng Chúa

“Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi ai hãy đưa tay hướng về nơi thánh mà chúc tụng Đức Giê-hô-va? Câu 3 cho biết nguồn của phước hạnh từ đâu và được ban cho những ai? Ngày nay chúng ta cần chúc tụng Chúa khi nào?

Thi Thiên 120 đến 134 có tựa là “Bài ca đi lên từng bậc.” Nhiều nhà giải kinh cho rằng đây là những bài ca của đoàn người hành hương, khởi hành từ Kê-đa (Thi Thiên 120:5) và kết thúc phước hạnh tại Nhà Đức Giê-hô-va ở Si-ôn, tức Giê-ru-sa-lem. Các đầy tớ Đức Giê-hô-va trong câu 1 có thể là những người Lê-vi phục vụ ban đêm đứng canh giữ Đền Thờ. Tác giả kêu gọi những người này “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” Các bản dịch khác đã dịch từ “ngợi khen” bằng những từ trang trọng hơn như ca ngợi, ca tụng, hay chúc tụng. Lời kêu gọi các đầy tớ Chúa hãy đưa tay hướng về nơi thánh mà chúc tụng Đức Giê-hô-va không chỉ ban ngày nhưng cả ban đêm, cũng là lời kêu gọi cho tất cả chúng ta ngày nay, vì khi chúng ta được Chúa đổ máu ra để chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ và tội lỗi, thì tất cả chúng ta đều trở thành đầy tớ của Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng được ban cho danh phận là con cái Chúa (Giăng 1:12). Chúng ta được ở trong Nhà Chúa, tức ở trong sự hiện diện của Chúa, ngày và đêm, và điều quan trọng nhất là hãy ca tụng Ngài luôn luôn. Hay có thể nói, cả cuộc đời của chúng ta đều phải chúc tụng, ca ngợi Chúa không thôi. Tác giả nói tiếp trong câu 3 rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!” Người có đời sống chúc tụng Chúa sẽ nhận được phước từ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa ban cho.

Thông thường chúng ta dễ chúc tụng Chúa khi được ban vật chất đầy đủ, công việc hanh thông, gia đình êm ấm… nói chung là khi chúng ta nghĩ rằng được Chúa ban phước. Nhưng trong Thi Thiên này, chúng ta thấy dù chỉ làm một người canh giữ ban đêm trong nhà Chúa thì họ cũng được kêu gọi hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, ca tụng Ngài rồi sẽ nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời ban cho. Trong cuộc sống của người theo Chúa, hãy thấy rằng trong từng công việc dù lớn hay nhỏ, từng giây phút của cuộc đời, khi chúng ta thực hiện với lòng hướng về nơi thánh và chúc tụng Chúa không thôi, thì chắc chắc phước hạnh từ Chúa sẽ tuôn tràn qua đời sống chúng ta. Phước hạnh của Chúa sẽ đến khi chúng ta chúc tụng Chúa chứ không phải chúng ta chỉ chúc tụng Chúa khi nhận được phước.

Hôm nay bạn có hướng về nơi thánh và chúc tụng Chúa không? Bạn chúc tụng Chúa về những điều gì?

Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được làm đầy tớ và cũng là con cái của Ngài. Xin cho con dù sống trong hoàn cảnh nào, dù làm công việc gì cũng vui mừng chúc tụng Chúa không thôi.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 33-34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top