Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2016

Giô-na 1:11-16
Được Giống Chúa

“Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn” (Cô-lô-se 3:9, 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã đề nghị làm gì để dừng cơn bão? Trước tiên các thủy thủ đã có phản ứng như thế nào? Sau đó thì sao? Hành động của những thủy thủ này giống Chúa ở những điểm nào? Còn bạn thì sao?

Tuy chính Tiên tri Giô-na đã thú nhận ông trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời (câu 10) và việc làm đó là nguyên nhân gây ra cơn bão, nhưng khi những thủy thủ hỏi làm thế nào để cơn bão chấm dứt thì ông không hề ăn năn, từ bỏ việc chạy trốn Chúa và trở lại tìm kiếm Ngài. Tiên tri Giô-na ương ngạnh và bướng bỉnh. Ông chọn cái chết chứ nhất định không thay đổi nên ông đưa ra giải pháp ném ông xuống biển. Có lẽ Tiên tri Giô-na suy nghĩ: Mình sẽ chết. Kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời bị trừng phạt cách thích đáng. Đức Chúa Trời sẽ nguôi cơn giận. Bão sẽ tan. Những người không liên can được vô sự.

Trái với thái độ bất cần của Tiên tri Giô-na, những thủy thủ lại không đành lòng cho ông chết để họ được sống. Những thủy thủ này là những người không biết Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống, nhưng họ lại quý sự sống của ông Giô-na hơn cả chính ông là người biết Đức Chúa Trời. Trong khi Tiên tri Giô-na bỏ trốn vì không muốn Ni-ni-ve có cơ hội ăn năn và được sống thì những người thủy thủ này chèo chống giữa cơn bão, tìm mọi cách để họ được sống và ông Giô-na không phải chết. Có thể nói những người ít biết về Đức Chúa Trời này lại giống Đức Chúa Trời hơn cả Tiên tri Giô-na!

Mọi cố gắng chèo chống của những thủy thủ thất bại và họ đã làm việc mà lẽ ra ông Giô-na phải làm: Kêu cầu với Đức Chúa Trời (câu 14). Lời cầu nguyện đầu tiên với Đức Chúa Trời trong sách Giô-na là của những người chưa tin và chỉ mới biết về Ngài. Những gì mà các thủy thủ biết về Đức Chúa Trời rất đơn sơ nhưng đủ để họ kêu cầu Ngài. Các thủy thủ biết về vị thần của ông Giô-na là một vị thần quyền năng có thẩm quyền trên biển cả, bão tố; Ngài hành xử công minh, vì vậy, họ đã cầu xin vị thần của ông Giô-na đừng trừng phạt họ vì tội của ông Giô-na, đừng để họ phải “chết vì cớ mạng sống của người này.” Nhưng nếu Tiên tri Giô-na vô tội thì các thủy thủ cũng xin Ngài đừng trừng phạt họ vì đã ném ông Giô-na xuống biển. Các thủy thủ đã xưng nhận vị thần của ông Giô-na là “Đấng đã làm điều mình muốn.” Rồi Tiên tri Giô-na bị ném xuống biển. Bão tan. Những người thủy thủ này càng kính sợ Đức Giê-hô-va hơn khi được chứng kiến quyền năng và sự công chính của vị thần mà ông Giô-na thờ lạy.

Tiên tri Giô-na thà chết chứ không chịu vâng lời Chúa nên ông không có những hành động giống Chúa. Bạn có thấy mình mỗi ngày đổi mới giống Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp gắn bó với Lời Chúa để mỗi ngày con được giống Chúa hơn: Mềm mại vâng phục Chúa mà yêu thương người khác. Nguyện đời sống con giúp cho nhiều người biết Chúa để họ được cứu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top