Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2016

sailboat_07

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2016

Công Vụ 8:26-40
Phúc Âm Vượt Khỏi Biên Giới

“Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Những tác nhân nào giúp hoạn quan Ê-thi-ô-bi tin nhận Chúa Giê-xu? Bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu như thế nào? Bạn cần làm gì để Phúc Âm của Chúa lan rộng khắp nơi?

Chúa Thánh Linh và hai nhân vật khác đã liên kết chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau trong sự kiện hoạn quan
Ê-thi-ô-bi tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Linh trong vai trò khởi xướng và vận hành (câu 26, 29, 39). Chúa Thánh Linh là Đấng toàn tri. Ngài nhìn thấy lòng người, biết tinh thần dấn thân và vâng lời của ông Phi-líp; Ngài biết hành trình của hoạn quan Ê-thi-ô-bi, biết tấm lòng khao khát tìm kiếm chân lý của ông. Chính Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng hoạn quan để ông hiểu Lời Kinh Thánh và có quyết định tin nhận Chúa Giê-xu. Và từ vị quan này, nhiều Hội Thánh của người Ê-thi-ô-bi được hình thành, Tin Lành đã vượt biên giới, ứng nghiệm lời tiên tri (Công Vụ 1:8). Chúa Thánh Linh làm việc để mỗi cá nhân và mọi dân tộc trên đất có thể được cứu.

Nhân vật thứ nhất là chứng nhân Phi-líp. Ông là người đầy dẫy Chúa Thánh Linh và khôn ngoan. Khi nghe lệnh sai từ thiên sứ, ông chẳng ngần ngại rời Sa-ma-ri để thực hiện sứ mệnh với một nhiệm vụ mới không mấy cụ thể ở một nơi xa xôi và hoang vắng (câu 26). Tuy vậy, ông đã quyết định đi theo sự hướng dẫn từng bước của Chúa Thánh Linh (câu 29, 39). Ông cũng có kiến thức về Kinh Thánh nên đã giải thích tường tận ý nghĩa Ê-sai 53:7-8 và liên hệ lời tiên tri này với cuộc đời Chúa Giê-xu (câu 35). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông lại tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh đến A-xốt và Sê-sa-rê gieo hạt giống tin lành. “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b).

Nhân vật thứ hai là hoạn quan Ê-thi-ô-bi, một người giàu có và danh tiếng. Ông đã quy đạo Do Thái và rất sùng đạo, vượt đường dài đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông có tinh thần học hỏi Lời Chúa, đọc Kinh Thánh ngay trên đường trở về. Ông cũng có lòng khiêm nhu học hỏi và đón nhận lời giải thích của ông Phi-líp. Quyết định tin Chúa Giê-xu, ông đề nghị được làm phép báp-tem ngay khi gặp chỗ có nước ven đường. Những ai tìm kiếm chân lý ắt sẽ tìm được. “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7).

Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập giá có giá trị cứu chuộc cho cả nhân loại, nhưng chỉ những ai tin nhận Ngài mới được tha tội và nhận được sự sống đời đời. Dù cách tin nhận Chúa của mỗi người không giống nhau, nhưng có điểm chung là chúng ta được cứu là nhờ ơn thương xót của Chúa, công khó của những người giới thiệu Phúc Âm, và quyết định tìm kiếm và tin nhận Ngài của chính mình.

Cảm tạ Chúa về ơn thương xót của Đức Chúa Cha, ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự dẫn dắt đầy năng quyền của Chúa Thánh Linh mà con được biết Chúa, nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho những người đã hướng dẫn con đến với Ngài, và dùng con để đem Phúc Âm đến với những ai đang tìm kiếm Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 21

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn.

Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top