Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016

Thi Thiên 133:1-3
Hiệp Một của Chúa Thánh Linh

“Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2, 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít so sánh sự hiệp một với hai hình ảnh nào? Mỗi hình ảnh có ý nghĩa gì? Dầu và sương móc cũng là hình ảnh chỉ về ai? Ngày nay chúng ta áp dụng bài học hiệp một này như thế nào?

Chỉ với 3 câu ngắn ngủi, Vua Đa-vít đã nhấn mạnh giá trị của sự hòa thuận, hiệp một trong vòng anh chị em với nhau. Ông dùng hai hình ảnh để so sánh về sự hiệp một. Thứ nhất, ông so sánh với hình ảnh dầu quý giá ông Môi-se đã đổ ra từ đầu ông A-rôn để làm thầy tế lễ thượng phẩm cho người Ít-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:5-7), dầu ấy chảy xuống râu và thấm ướt vạt áo ông, hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp nơi. Thứ hai, ông so sánh với sương móc trên đỉnh Hẹt-môn, là núi cao nhất, sa xuống đồi núi Si-ôn, khiến cây cỏ luôn xanh tươi khác nào Đức Chúa Trời ban phước hạnh là sự sống cho đến đời đời. Dầu và sương móc cũng là hình ảnh chỉ về Chúa Thánh Linh. Khi dân Chúa sống hiệp một trong Chúa Thánh Linh thì hương thơm của đời sống họ cũng ngạt ngào tỏa ra khắp chốn, đồng thời Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước hạnh đổ xuống từ trời không giới hạn (Ê-phê-sô 1:3).

Nhiều người thường hiểu nhầm về ý nghĩa của hiệp một. Sống với nhau trong tinh thần hiệp một không phải là hiệp chung, nhất trí nhau trong mọi việc, mà hiệp một ở đây là hiệp một của Chúa Thánh Linh, nghĩa là dù chúng ta có ý kiến khác nhau nhưng tất cả đều nhất trí về mục đích chung và đều vâng phục quyền tể trị của Chúa Thánh Linh. Như thân thể có nhiều chi thể khác nhau, chúng ta cũng cũng khác nhau về nhiều mặt, nhưng nếu mỗi người đều cùng nhau hướng về một mục đích chung, và cùng bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thì khi ấy mọi sự khác biệt hiệp lại sẽ làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Ngoài ra, khi Hội Thánh hiệp một trong Chúa Thánh Linh thì lời chứng, đời sống của con cái Chúa, dù được thể hiện cách khác nhau, cũng sẽ ngạt ngào hương thơm Thánh Linh và sự sống của Chúa. Thật tốt đẹp biết bao khi anh chị em trong Hội Thánh sống thuận hòa, hiệp một đúng nghĩa. Phước hạnh dạt dào của Đức Chúa Trời sẽ ban xuống cho Hội Thánh, và qua Hội Thánh, Chúa cũng sẽ ban phước cho nhiều người khác nữa.

Bạn đã và đang làm gì để góp phần “giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” trong Hội Thánh bạn sinh hoạt?

Lạy Chúa, xin cho con biết đầu phục Chúa Thánh Linh, bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài để con luôn sống hòa thuận, hiệp một với anh chị em trong Hội Thánh. Xin Chúa dùng sự hiệp một của chúng con để giúp cho nhiều người thấy Chúa, tin Chúa mà được cứu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top