Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016

Công Vụ 8:14-17
Một Niềm Tin và Một Sự Ban Cho

“Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (I Cô-rinh-tô 12:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng được các sứ đồ cử đến thành Sa-ma-ri để làm gì? Chuyến đi của hai sứ đồ có ý nghĩa gì với các môn đệ mới của Chúa ở Sa-ma-ri, các sứ đồ và tín hữu ở tại Giê-ru-sa-lem? Bài học này có ý nghĩa gì cho bạn?

Khi nghe tin dân chúng thành Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời, các sứ đồ cử hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đến Sa-ma-ri để xem sự việc thực hư thế nào. Khi đến nơi, hai sứ đồ thấy ông Phi-líp và các môn đệ tản lạc đã sốt sắng làm chứng về Chúa Giê-xu cho dân chúng ở đây. Những tín hữu mới này đã nhân danh Chúa Giê-xu nhận phép báp-tem. Tuy nhiên, hai sứ đồ nhận thấy Chúa Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả (câu 16). Có lẽ hai ông chưa thấy có sự thay đổi rõ rệt trong đời sống của họ (Rô-ma 8:9). Hai sứ đồ đã đặt tay và cầu nguyện cho họ, họ liền nhận lãnh Chúa Thánh Linh. Năng quyền của Chúa Thánh Linh thể hiện rõ ràng hơn giữa vòng người mới tin. Sự kiện Chúa Thánh Linh giáng xuống trên các tín hữu Sa-ma-ri cho thấy Đức Chúa Trời chấp nhận những người Sa-ma-ri, là những người mà trước đây người Do Thái phân rẽ với họ; và Sứ đồ Giăng cũng đã từng xin Chúa cho lửa từ trời thiêu đốt họ (Lu-ca 9:54).

Qua chuyến thăm viếng này, hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng được tận mắt chứng kiến những việc lớn lạ Chúa đã thực hiện giữa vòng dân chúng thành Sa-ma-ri và sự đáp ứng tích cực của dân thành này đối với Phúc Âm. Hai ông cũng góp phần trong sự làm chứng và truyền giảng đạo Chúa cho người dân ở đây (câu 25). Các tín hữu tan lạc cũng được khích lệ qua sự quan tâm và sự nhận biết của các sứ đồ về công việc họ đang nỗ lực thực hiện. Với các môn đệ ở Sa-ma-ri, họ vui mừng vì được chấp nhận vào trong đại gia đình của Chúa, những hàng rào ngăn cách về địa lý hay chủng tộc đã bị phá bỏ. Với các sứ đồ và tín hữu ở tại Giê-ru-sa-lem, họ nhận ra rằng các tín hữu ở thành Sa-ma-ri có cùng một đức tin nơi Chúa Giê-xu, được ban cho bởi một Chúa Thánh Linh giống như họ. Từ đó, họ có sự tôn trọng và biết trách nhiệm quan tâm chia sẻ với những người anh em mà họ đã từng khinh bỉ là dân tạp này. Đây cũng là sự nhắc nhở cho chúng ta ngày nay, chỉ có một sự ban cho và một Chúa Thánh Linh cho toàn nhân loại; hãy hết lòng rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho mọi người, không phân biệt thành phần, màu da, chủng tộc…

Tạ ơn Chúa đã ban cho con sự cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Xin cho con sốt sắng rao giảng Phúc Âm cho người chưa tin, không phân biệt đối xử, và gây dựng nhau để chúng con trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top