Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016

II Các Vua 23:31-36
Chúa Nhận Định Thế Nào?

“Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm” (câu 32, 37).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Vua Giô-si-a tử trận, hai vua nào nối ngôi kế tiếp? Hai vua này có những đặc điểm gì nổi bật? Đức Chúa Trời đã nhận định hai vua này như thế nào? Ngày nay, làm thế nào để được Chúa xem là đầy tớ ngay lành và trung tín?

Sau khi đưa thi hài Vua Giô-si-a từ trận mạc về chôn cất, người dân tôn Hoàng tử út Giô-a-cha (tức Hoàng tử Sa-lum) lên làm vua (I Sử Ký 3:15, 16). Nhưng chỉ ba tháng, Vua Giô-a-cha bị Pha-ra-ôn Nê-cô truất phế, bắt giam, và lưu đày tại Ai Cập, vua chết tại đó đúng như lời Tiên tri Giê-rê-mi đã báo trước (Giê-rê-mi 22:11, 12). Pha-ra-ôn Nê-cô lập anh của Vua Giô-a-cha là ông

Ê-li-a-kim lên làm vua như một chư hầu, đổi tên vua là Giê-hô-gia-kim và bắt triều cống cho Ai Cập. Người cai trị được mười một năm.

Hai vị vua tiếp nối Vua Giô-si-a có những điểm khác nhau trong tiểu sử trị vì của họ, thời gian cai trị cũng dài ngắn khác nhau, tuy nhiên, cả hai đều được Kinh Thánh ghi lại một lời nhận định giống nhau trong tiểu sử của họ, đó là “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm” (câu 32, 37). Tổ phụ của người Do Thái có rất nhiều vua làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nhưng cũng có một số vua làm điều thiện, đi theo con đường của Vua Đa-vít, đặc biệt là vua cha của họ. Các đời vua tiếp nối nhau đã tự chọn lựa con đường của mình, nhưng điều đáng buồn là Vua Giô-si-a vừa mới thực hiện một công cuộc cải cách tôn giáo toàn diện, thế mà sau khi vua qua đời, hai con của vua đã quyết định đi theo con đường làm điều ác của tổ phụ trước đó. Thật đáng buồn và đáng tiếc khi các thế hệ đời sau mỗi lần nhắc đến hai vua này thì chỉ nhớ đến lời nhận định “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va!”

Chúa ban cho mỗi người sống trên đất một thời gian dài ngắn khác nhau, công việc cũng khác nhau, điều quan trọng không phải là sống lâu nhưng quan trọng là trong thời gian Chúa cho sống trên đất chúng ta đã sống thế nào, đã làm được gì cho Chúa. Khi viết tiểu sử, con người có thể ca tụng nhau, tôn vinh nhau dựa trên tiêu chuẩn của con người, nhưng điều quan trọng hơn hết là Chúa nhận định chúng ta như thế nào. Để được Chúa nhận định là “đầy tớ ngay lành và trung tín” thì mỗi người ngay từ bây giờ hãy bước đi theo đường lối Chúa, vâng theo ý Chúa đã dạy trong Kinh Thánh và dâng cuộc sống làm lợi ra cho Ngài. Nếu có những bước chân sai lạc, tẻ tách, xin hãy điều chỉnh lại ngay, đừng để quá muộn để rồi phải hối tiếc đời đời.

Nếu giờ này Chúa nhận định về cuộc đời bạn, Ngài sẽ nói thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín học và làm theo Lời Chúa để trong ngày cuối cùng con được Chúa nhận định là đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top