Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016

II Các Vua 23:21-30
Làm Trọn Luật Pháp

“Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình,mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi trở về Giê-ru-sa-lem, Vua Giô-si-a làm những gì? Những điều vua làm dựa trên nền tảng nào? Sự cải cách của vua có cứu được Giu-đa không? Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta rút ra được bài học nào?

Sau cuộc cải cách tôn giáo triệt để, Vua Giô-si-a trở về Giê-ru-sa-lem và ra lệnh toàn dân tổ chức Lễ Vượt Qua “tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước.” Đây là lễ Vượt Qua đặc biệt nhất trong lịch sử Do Thái vì tầm mức lớn lao trong phạm vi cả nước. Ngoài ra, vua còn tiếp tục trừ diệt những đồng cốt, thầy bói cùng mọi sự gớm ghiếc thấy được trong xứ “đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách.” Kinh Thánh đánh giá Vua Giô-si-a là vua duy nhất “hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se” (câu 25). Làm theo luật pháp, làm trọn luật pháp là đặc điểm của Vua Giô-si-a. Cuộc cải cách tôn giáo của vua không thực hiện theo cảm tính, ý riêng, nhưng tất cả đều làm theo nền tảng luật pháp Chúa, và khi đã làm thì vua làm cho trọn chứ không làm nửa vời. Tuy vậy, sự trọn vẹn của Vua Giô-si-a cũng không cứu được Giu-đa, thảm họa lưu đày được công bố cho Vua Ma-na-se vẫn sẽ đổ xuống (II Các Vua 21:10-15). Cuối cùng, khi vua Ai Cập tiến quân ngang qua Giu-đa để đánh A-sy-ri, Vua Giô-si-a kéo quân ra ngăn chặn và vua bị tử trận. Cái chết của Vua Giô-si-a khá bất ngờ nhưng khi xem lại lời tiên tri của bà Hun-đa (II Các Vua 22:20), chúng ta thấy Chúa chỉ hứa là vua không phải chứng kiến sự sụp đổ thảm hại của Giu-đa chứ không nói đến cái chết của vua.

Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta học được những bài học sau: Thứ nhất, Lời Chúa ban cho chúng ta để làm theo và làm theo trọn vẹn. Học một mà làm theo đúng quý hơn học nhiều, nói giỏi mà không làm theo hoặc chỉ làm nửa vời. Thứ hai, chớ khinh lờn những lời hứa, lời tiên tri trong Kinh Thánh vì tất cả đều đã và sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Thứ ba, không nên đánh giá một người dựa trên những gì xảy ra trên cuộc đời người đó; điều quan trọng là nhìn lại cuộc đời của chính mình có làm theo Lời Chúa trọn vẹn hay không (xem thêm Lu-ca 13:1-5).

Khi học và nghe giảng Lời Chúa, bạn có làm theo trọn vẹn hay không? Nếu bạn là người giảng dạy Lời Chúa, bạn có quan tâm đến việc làm theo không?

Lạy Chúa, con thật thiếu sót khi chỉ quan tâm đến việc học biết Lời Chúa và ít quan tâm đến việc làm theo trọn vẹn như ý muốn Chúa. Con xin hứa với Chúa sẽ hết lòng làm theo Lời Ngài, xin Chúa thêm ơn và sức để con làm trọn lời hứa này.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top