Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016

II Các Vua 23:4-11
Cuộc Cải Cách trong Đền Thờ

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”

(I Cô-rinh-tô 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã có những cải cách nào trong Đền Thờ của Chúa? Nhờ đâu vua có quyết tâm cải cách như vậy? Ngày nay chúng ta cần cải cách đền thờ thân thể mình như thế nào?

Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại những cải cách đầu tiên của Vua Giô-si-a. Vua truyền lệnh thiêu hủy tất cả vật dụng cúng thờ tà thần (câu 4, từ “khí giới” chỉ về các vật dụng chứ không phải là vũ khí). Phế bỏ chức tế lễ bất hợp pháp mà các vua Giu-đa đã phong chức, cùng các thầy cả dâng hương cho tà thần (câu 5). Nghiền tượng thần Át-tạt-tê (tức A-sê-ra) ra tro và rải ra ngoài nghĩa trang (câu 6). Phá hủy các nhà chứa của bọn nam mại dâm (bợm vĩ gian) trong Đền Thờ (câu 7). Tập trung các thầy tế lễ trong cả nước về, làm ô uế hết những nơi cao, triệt hạ các miếu thờ đã lập tại cổng thành (câu 8). Cấm các thầy tế lễ các nơi cao không được lên bàn thờ của Chúa (câu 9). Dẹp bỏ đàn tế Tô-phết để không còn ai làm lễ thiêu con trai hay con gái qua lửa nữa (câu 10). Trừ bỏ những tượng ngựa thờ thần mặt trời và đốt xe thờ của chúng (câu 11).

Cuộc cải cách của Vua Giô-si-a khởi đầu trong Đền Thờ Đức Giê-hô-va. II Sử Ký 34:3 cho biết năm mười sáu tuổi, vua khởi công tìm kiếm Đức Chúa Trời; và năm hai mươi tuổi, ở tuổi trưởng thành, vua quyết định làm cuộc cải cách triệt để kéo dài suốt sáu năm (II Sử Ký 34:8). Cảm tạ Chúa vì sau hai đời vua sa đọa, chúng ta thấy được một vị vua biết tìm kiếm Chúa và ý thức được Đền Thờ của Chúa phải thanh khiết, trong sạch tuyệt đối. Mặc dù Đền Thờ do con người xây dựng nên, nhưng nơi đây là nơi biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời, không thể biến Nhà Chúa thành nơi vừa thờ phượng Chúa vừa thờ các thần hư không khác. Những con người được Chúa dùng để lo việc thờ phượng trong Đền Thờ Chúa cũng phải thánh khiết, không thể vừa thờ Đức Chúa Trời lại vừa thờ một thần khác.

Ngày nay, mỗi chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 3:16), vì vậy cần phải thường xuyên xem xét có những tội lỗi, những điều ô uế trong chúng ta không. Xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày qua Lời Ngài, nhờ Chúa để quyết tâm thanh tẩy những sai trật, tội lỗi, những hình tượng hữu hình, vô hình còn đọng lại trong chính mình để cuộc đời chúng ta không đi giẹo hai bên, nhưng luôn sống hài lòng Chúa.

Có điều nào bạn thấy cần phải cải cách, thanh tẩy trong lòng bạn không? Bạn cải cách như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ thân thể con là Đền Thờ của Chúa Thánh Linh đang ngự trong con để con quyết tâm loại bỏ những điều ô uế, tội lỗi mà sống thánh khiết cho Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top