Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016

II Các Vua 23:1-3
Lập Giao Ước với Chúa

“Vua đứng trên tòa, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi biết ý Chúa qua Nữ Tiên tri Hun-đa, Vua Giô-si-a đã làm gì? Giao ước vua kêu gọi dân chúng thực hiện với Chúa gồm có những điểm quan trọng nào? Nếu bạn lập giao ước với Chúa, bạn sẽ hứa với Chúa những điều gì?

Khi đã biết ý Chúa qua Nữ Tiên tri Hun-đa, Vua Giô-si-a liền triệu tập tất cả trưởng lão Giu-đa và Ít-ra-ên, rồi vua cùng toàn dân Giu-đa và cả dân cư Giê-ru-sa-lem lớn nhỏ, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và vua lập giao ước với Đức Chúa Trời.

Thứ nhất, vua yêu cầu đọc cho mọi người nghe sách Giao Ước (tức sách Luật Pháp). Nền tảng của đức tin và của mọi giao ước đều phải dựa trên Lời Chúa, vì vậy Lời Chúa phải được chia sẻ ra cho mọi người để ai nấy sống đúng theo Lời Chúa.

Thứ hai, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va. Lập giao ước với Chúa là việc làm rất quen thuộc trong lịch sử người Do Thái. Đây chính là lời hứa trung thành với Chúa. Một lời hứa quen thuộc nhưng rất cần cho con dân Chúa ngày trước và cho mỗi chúng ta ngày nay.

Thứ ba, hứa đi theo Đức Giê-hô-va. Trung thành với Chúa khởi đầu bằng hành động đi theo Chúa, không xây qua bên hữu, bên tả. Chúa Giê-xu đã để lại một gương hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài.

Thứ tư, hết lòng, hết ý tuân giữ Lời Chúa dạy. Lời Chúa không phải chỉ để nghe nhưng để làm theo. Đây không phải là một sự bó buộc nhưng vui mừng làm theo với tất cả tấm lòng, linh hồn.

Thứ năm, làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách. Lời hứa trung thành và làm theo Lời Chúa không phải là lời hứa suông nhưng cần phải quyết tâm hoàn thành. Cũng không phải chỉ làm những gì mình thích mà phải làm hoàn thành tất cả mọi điều.

Lời kêu gọi của Vua Giô-si-a được toàn dân đồng tình và cam kết thực hiện giao ước ấy. Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, có nhiều cơ hội để nghe Lời Chúa, đọc và học Lời Chúa, tuy nhiên, điều quan trọng là sau khi nghe tiếng Chúa phán qua Lời Ngài, chúng ta có hết lòng tuân giữ và làm theo mọi điều Chúa dạy không. Bản chất của con người tội lỗi là yếu đuối, dễ quên Lời Chúa dạy, nên rất cần cho mỗi chúng ta ngày nay thường xuyên ôn lại giao ước của Chúa để cuộc đời theo Chúa của chúng ta không sa vào chước cám dỗ của ma quỷ và thế gian.

Đối chiếu với những điểm trong giao ước trên, bạn thấy mình còn thiếu sót điều gì?

Lạy Chúa, xin cho con học theo gương Vua Giô-si-a lập giao ước với Chúa, hứa nguyện trung thành, bước đi theo Chúa và làm trọn mọi lời Chúa đã dạy con, xin thêm sức cho con để con làm trọn mọi lời hứa nguyện với Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top