Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016

Thi Thiên 132:11-18
Giao Ước Thành Tín của Chúa

“Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bày tỏ sự thành tín thế nào qua giao ước của Chúa với Vua Đa-vít? Giao ước của Chúa với với chúng ta ngày nay là gì? Bạn bày tỏ lòng tin cậy của mình vào giao ước của Chúa như thế nào?

Thi Thiên 132:11-16 bày tỏ vững chắc về sự thành tín của Chúa đối với giao ước mà Ngài đã lập với Vua Đa-vít và dòng dõi người. “Ngài cũng chẳng hề bội” (câu 11) là lời chứng và trải nghiệm mà người Ít-ra-ên làm chứng về sự thành tín của Chúa. Chúa đã hứa với Vua Đa-vít rằng con cháu của ông sẽ lên ngôi vua và tiếp tục cai trị dân Ngài (câu 11-12). Chúa đã chứng thực sự thành tín của Chúa qua việc chọn Si-ôn là nơi Ngài ban phước. Chúa ban lương thực cho Si-ôn được dư dật, người nghèo được no ấm (câu 13-15). Hơn thế nữa, Chúa ban cho con dân Ngài và các thầy tế lễ công chính, niềm vui tràn đầy cho từng con dân Chúa (câu 9, 16). Dân Chúa đã trải nghiệm sự thành tín của Chúa qua giao ước của Ngài với Vua Đa-vít và nhà người.

Hai câu cuối của Thi Thiên này (câu 17-18) bày tỏ giao ước của Chúa cho dân Ngài vẫn còn tiếp diễn và hướng về Đấng Mết-si-a. Từ “sừng” (câu 17) là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh. Sừng Đa-vít đâm chồi hay “vươn lên” tượng trưng cho Đấng Mết-si-a (xem thêm Giê-rê-mi 23:5, 33:15 và Xa-cha-ri 6:12). “Chồi” là biểu tượng cho Đấng Christ là Đấng sẽ là Vua trên muôn vua. Như vậy, phần kết của Thi Thiên này kết thúc bằng cách hướng về Chúa Giê-xu Christ. Chúa luôn thành tín.

Giao ước của Chúa vững bền đến đời đời. Ngày nay, giao ước của Chúa cho những ai đặt niềm tin nơi Chúa là họ sẽ được ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Chúa Giê-xu phán: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3). Chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ trở lại và đem chúng ta đi với Ngài. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ và ca ngợi sự thành tín của Chúa. Cùng nhau thờ phượng Chúa cách vui vẻ vì sự thành tín của Chúa quá lớn trên đời sống chúng ta. Chúng ta cũng cần giúp nhau vâng theo Lời Chúa dạy và sống trong niềm hy vọng ngày Chúa trở lại tiếp đón chúng ta.

Bạn có thật sự tin vào sự thành tín của Chúa và dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những điều Chúa ban cho bạn chưa? Hãy luôn sẵn sàng đón Chúa trở lại.

Lạy Chúa, con tin vào sự thành tín của Chúa. Xin cho con luôn sống với lòng biết ơn Chúa. Xin Chúa cho con luôn thờ phượng Chúa cách vui mừng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top