Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016

Giăng 6:66-71
Đừng Tưởng Chúa Không Biết

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ!” (câu 70).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều môn đệ của Chúa lui đi? Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu hỏi của Chúa như thế nào? Chúa nói trước về ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra sao? Tại sao Chúa nói vậy mà ông Giu-đa vẫn cứ yên lặng? Chúng ta áp dụng bài học này cho ngày nay ra sao?

Khi nghe Chúa Giê-xu phán Ngài là Bánh Sự Sống, là Lời Sự Sống, ai ăn thịt và uống huyết Ngài thì được sự sống đời đời, các môn đệ chỉ hiểu lời ấy theo nghĩa đen mà không nhìn biết Đấng đang phán dạy là Đấng từ trời xuống. Vì vậy, “từ lúc ấy có nhiều môn đệ Ngài trở lui, không đi theo Ngài nữa.” Thấy vậy, Chúa Giê-xu hỏi mười hai sứ đồ rằng còn các ngươi có muốn lui đi chăng, Sứ đồ Phi-e-rơ thay mặt cho nhóm Mười Hai đáp rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Tuy nhiên, Chúa trả lời với họ rằng trong số mười hai người Chúa chọn thì có một người là quỷ, đó là ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mà Chúa biết rõ về sau sẽ phản Ngài.

Ông Giu-đa có mặt tại đó, nghe lời ông Phi-e-rơ nói, nghe Lời Chúa cảnh báo nhưng ông vẫn không để tâm đến. Giữ chức vụ sứ đồ, lại được chọn làm thủ quỹ của nhóm; là người có chức vụ cao quý, nhưng ông Giu-đa không thuộc về Chúa, ông đã khéo che giấu bộ mặt thật của mình với mười một sứ đồ, không một ai phát hiện sự giả hình của ông. Con người không thể biết nhưng đừng tưởng Chúa không biết. Ngài đã nói trong câu 64 rằng Ngài biết ai là người phản Ngài. Rồi giờ đây, Ngài nói thêm một lời thật nặng, một người trong các người là quỷ! Chúa biết, Chúa thấy rõ trong lòng người, nhưng Chúa vẫn yêu thương và khéo léo nhắc nhở nhiều lần để giúp ông Giu-đa thức tỉnh, ăn năn, đừng lún sâu vào con đường tội lỗi, nhưng tiếc thay ông vẫn không từ bỏ ý đồ tội lỗi, và cuối cùng đi vào trong bóng tối của cuộc đời (Giăng 13:30).

Bài học cho chúng ta ngày nay là chức vụ không phải là yếu tố quyết định đức tin của một người. Nhiều người theo Chúa, làm chức này, chức nọ, tham gia nhiều việc trong Hội Thánh… nhưng có khi vẫn không tin Chúa, vẫn lén lút sống trong tội lỗi. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, vì con người có thể che giấu con người nhưng không thể nào che giấu được ý riêng của mình đối với Đấng Toàn Tri. Đừng tưởng Chúa không biết. Hãy thức tỉnh, ăn năn ngay khi được Chúa nhắc nhở, nếu không, cuộc đời sẽ chìm vào bóng tối không phương cứu vãn.

Nếu Chúa Giê-xu hỏi bạn như đã hỏi mười hai sứ đồ ngày trước, bạn sẽ trả lời thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con nhận biết Chúa là Đấng Toàn Tri, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, Đấng có Lời Sự Sống đời đời để con quyết theo Ngài và trọn thành với Ngài suốt cả cuộc đời con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top