Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2016

Giăng 6:41-58
Thịt và Huyết Chúa

“Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta” (câu 51).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Do Thái lằm bằm về Chúa? Chúa nói “ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời” với ý nghĩa nào? Chúng ta áp dụng lời dạy của Chúa cho ngày nay như thế nào?

Khi nghe Chúa Giê-xu phán Ngài là “bánh của sự sống” thì người Do Thái lằm bằm phản đối vì họ cho rằng con của người thợ mộc tầm thường mà lại tuyên bố Ngài là Bánh Hằng Sống thì họ không thể chấp nhận được. Thành kiến đã che khuất mắt tâm linh của họ. Chúa Giê-xu vẫn kiên trì giải thích cho họ biết Ngài là bánh từ trời, không giống như ma-na vì tổ phụ họ ăn ma-na rồi cũng chết nhưng bánh Chúa ban cho ai ăn sẽ được sống đời đời. Rồi Chúa tuyên bố bánh ấy là thịt Chúa, ai không ăn thịt và uống huyết Con Người thì chẳng có sự sống trong họ; ai ăn thịt và uống huyết Chúa thì được sự sống đời đời. Lời tuyên bố này khiến họ hết sức ngỡ ngàng và ghê sợ, vì huyết vốn là điều luật pháp cấm ăn huống chi là huyết người! Chúa muốn dạy điều gì qua sự so sánh này? Chúa Giê-xu phải chịu chết. Thịt Chúa tan nát, huyết Chúa đổ ra vì tội lỗi của nhân loại, nhưng sau ba ngày Chúa sống lại và thăng thiên. Chúa là Đấng Sống nên ta không nên hiểu lời dạy của Ngài theo nghĩa đen vì không ai có thể ăn thịt và uống huyết của một Đấng Sống cả. Trong câu 56, 57 Chúa giải thích: “Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy.” Chúng ta lưu ý các cụm từ “ở trong Ta, và Ta ở trong người”“sẽ sống bởi ta.” Từ đó chúng ta hiểu điều Chúa muốn dạy về ăn thịt và uống huyết Chúa có nghĩa là cần phải tiếp nhận Chúa và hiệp nhất với Ngài, sự sống của Chúa phải trở nên sự sống của tôi. Đây chính là hành động của đức tin của người tin nhận Chúa Giê-xu để nhận được sự sống đời đời Chúa ban cho.

Chúa Giê-xu chính là Bánh Hằng Sống từ trời ban xuống cho nhân loại, người nào tin Ngài là Đấng Cứu Thế đã đến thế gian hy sinh chịu chết thay cho mình, tiếp nhận Chúa, bởi đức tin mời Ngài ngự vào lòng, cai quản đời sống để sự sống của Ngài hiệp nhất với sự sống của mình thì sẽ nhận được sự sống đời đời. Đây là chân lý có hiệu lực muôn đời không hề thay đổi. Bạn đã mời Chúa cai trị đời sống mình như thế nào?

Lạy Chúa là Đấng đã yêu con, thân Ngài tan nát, huyết Ngài đổ ra vì tội lỗi của con. Xin cho con đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, bằng lòng trao cuộc đời con trong tay Chúa để Ngài cai quản và dẫn dắt mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top