Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2016


Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2016

Giăng 6:30-40
Bánh của Sự Sống

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai Tin ta chẳng hề khát” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đoàn dân đòi Chúa Giê-xu làm phép lạ để họ thấy và tin? Họ muốn Chúa làm gì cho họ? Còn Chúa muốn ban gì cho họ? “Bánh của sự sống” mang ý nghĩa gì? Chúng ta cần làm gì để nhận được “bánh của sự sống”?

Sau khi Chúa kêu gọi “Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến…” (câu 29), đoàn dân đòi Chúa làm một phép lạ để họ thấy và tin. Sự đòi hỏi này cho thấy họ chỉ muốn tin vào phép lạ chứ không phải tin Chúa. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh, vậy mà đối với họ vẫn chưa đủ, họ muốn Ngài ban thêm bánh cho họ như ông Môi-se đã ban ma-na cho người Ít-ra-ên ngày trước. Chúa Giê-xu nói rằng không phải ông Môi-se ban ma-na nhưng là Đức Chúa Trời, và giờ đây Ngài muốn ban bánh thật từ trời cho mọi người, bánh ấy chính là Chúa Giê-xu. Chúa khẳng định: “Ta là bánh của sự sống.” Đoàn dân chỉ chú tâm đến bánh vật chất nhưng Chúa Giê-xu muốn ban cho họ bánh tâm linh. Bánh vật chất chỉ giúp no lòng một thời gian ngắn rồi tiếp tục đói, nhưng bánh tâm linh cung cấp miễn phí sự sống đời đời, ai nhận lãnh sẽ không hề đói và chẳng hề khát. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu dạy rằng đối tượng nhận được bánh của sự sống là người đến cùng Chúa, tin Chúa (câu 35, 36); nhìn Con và tin Con, có nghĩa là nhìn nhận và tin nhận Chúa Giê-xu (câu 40). Chúa hứa Ngài không từ bỏ bất kỳ ai bằng lòng tin nhận Ngài, họ sẽ được ban cho sự sống đời đời và được sống lại trong ngày sau rốt (câu 40).

Bánh là một hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc với con người. Nếu bánh (có thể nói là gạo, cơm) là nhu cầu thiết yếu cho sự sống của thân thể, thì “bánh của sự sống” là nhu cầu rất cần thiết cho sự sống tâm linh. Bánh vật chất phải ăn vào mới no, “bánh của sự sống” cũng phải tiếp nhận thì mới được thỏa mãn tâm linh. Khi chúng ta cảm biết mình đang đói khát tâm linh, bằng lòng chạy đến với Chúa Giê-xu, tin và tiếp nhận Ngài, mời Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời thì linh hồn sẽ không còn đói khát. Chúa Giê-xu sẽ bảo đảm cho người tin Ngài trong hiện tại và cho đến cả cõi vĩnh hằng, trong đời này và suốt cả đời sau.

“Bánh của sự sống” được ban cho không phải để tồn trữ, trưng bày nhưng để tiếp nhận và tin. Ngày nay, chúng ta biết Chúa Giê-xu, có Chúa Giê-xu nhưng nếu không nhận Ngài vào lòng, để Ngài hòa vào cuộc sống và cai trị đời sống chúng ta như Lời Chúa Giê-xu dạy “ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái” (Giăng 15:5) thì cuộc đời chúng ta cứ mãi khô hạn, èo uột, và không hữu ích. Bạn đã nhận được “bánh của sự sống” chưa? Làm sao bạn nhận biết được điều đó?

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban chính mạng sống Ngài để con được sống, và Ngài còn ban bánh của sự sống để con sống hữu ích. Nguyện cuộc sống mới Chúa ban cứ luôn đơm bông kết trái trong con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top